Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Marzec 2022 r.

PDFZarządzenie nr Fn.0050.80.2022 w spr. przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Głogówek.pdf (31,30MB)

PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.79.2022 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w klatce schodowej nr 15 w budynku przy ul. Konopnickiej 13-15.pdf (453,29KB)
DOCXZarządzenie nr MKOŚ.0050.79.2022 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w klatce schodowej nr 15 w budynku przy ul. Konopnickiej 13-15.docx (18,14KB)

PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.78.2022 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 16 w klatce schodowej nr 14 w budynku przy ul. 3 Maja 12-14.pdf (438,52KB)
DOCXZarządzenie nr MKOŚ.0050.78.2022 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 16 w klatce schodowej nr 14 w budynku przy ul. 3 Maja 12-14.docx (18,16KB)

PDFZarządzenie nr EOZ.0050.77.2022 w spr. utworzenia oddziałów przygotowawczych w Szkole Podstawowej nr 2 w Głogówku.pdf (321,61KB)
DOCXZarządzenie nr EOZ.0050.77.2022 w spr. utworzenia oddziałów przygotowawczych w Szkole Podstawowej nr 2 w Głogówku.docx (16,88KB)

PDFInformacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Dyrektora PP nr 4 w Głogówku.pdf (149,67KB)
PDFInformacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Dyrektora PP w Racławicach Śląskich.pdf (154,46KB)
PDFInformacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Dyrektora PP nr 3 w Głogówku.pdf (149,36KB)
PDFInformacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Dyrektora SP w Twardawie.pdf (157,89KB)
PDFInformacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Dyrektora SP w Racławicach Śląskich.pdf (159,13KB)
PDFInformacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Dyrektora SP nr 2 w Głogówku.pdf (160,90KB)

PDFZarządzenie nr EOZ.0050.76.2022 w spr. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich.pdf (400,50KB)
DOCXZarządzenie nr EOZ.0050.76.2022 w spr. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich.docx (16,88KB)

PDFZarządzenie nr EOZ.0050.75.2022 w spr. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4 w Głogówku.pdf (398,82KB)
DOCXZarządzenie nr EOZ.0050.75.2022 w spr. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4 w Głogówku.docx (16,92KB)

PDFZarządzenie nr EOZ.0050.74.2022 w spr. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3 w Głogówku.pdf (396,05KB)
DOCXZarządzenie nr EOZ.0050.74.2022 w spr. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3 w Głogówku.docx (16,98KB)

PDFZarządzenie nr EOZ.0050.73.2022 w spr. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Racławicach Śląskich.pdf (410,95KB)
DOCXZarządzenie nr EOZ.0050.73.2022 w spr. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Racławicach Śląskich.docx (17,09KB)

PDFZarządzenie nr EOZ.0050.72.2022 w spr. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie.pdf (411,79KB)
DOCXZarządzenie nr EOZ.0050.72.2022 w spr. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie.docx (17,09KB)

PDFZarządzenie nr EOZ.0050.71.2022 w spr. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku.pdf (412,38KB)
DOCXZarządzenie nr EOZ.0050.71.2022 w spr. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku.docx (17,04KB)

PDFZarządzenie nr IZP.0050.70.2022 w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicnzego- przebudowa stadionu miejskiego.pdf (257,03KB)
DOCZarządzenie nr IZP.0050.70.2022 w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicnzego- przebudowa stadionu miejskiego.DOC (27,50KB)

PDFZarządzenie nr SO.0050.69.2022 w spr. sposobu rozliczania udziału w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.pdf (315,19KB)

DOCXZarządzenie nr SO.0050.69.2022 w spr. sposobu rozliczania udziału w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.docx (15,33KB)

PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.68.2022 w spr. obowiązkowej wiosennej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenia miasta i gminy Głogówek.pdf (262,23KB)
DOCXZarządzenie nr MKOŚ.0050.68.2022 w spr. obowiązkowej wiosennej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenia miasta i gminy Głogówek.docx (16,89KB)

DOCXZarządzenie Nr FN.0050.67.2022 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2022.docx (27,74KB)
PDFZarządzenie NR Fn.0050.67.2022 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2022.pdf (1,22MB)

PDFZarządzenie Nr Fn.0050.66.2022 w spr.zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf (592,92KB)
DOCXZarządzenie Nr FN.0050.66.2022 w spr. zmian w bużdzecie gminy na rok 2022.docx (22,92KB)
PDFZarządzenie nr Fn.0050.65.2022 w spr. przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych.pdf (293,61KB)
DOCXZarządzenie nr Fn.0050.65.2022 w spr. przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych.docx (18,48KB)
PDFZarządzenie nr PIR.0050.64.2022 w spr. ogłoszenia konkursu plastycznego na projekt wielkanocnej kartki świątecznej promującej gminę Głogówek i powołania Komisji Konkursowej.pdf (205,58KB)
DOCXZarządzenie nr PIR.0050.64.2022 w spr. ogłoszenia konkursu plastycznego na projekt wielkanocnej kartki świątecznej promującej gminę Głogówek i powołania Komisji Konkursowej.docx (13,29KB)

PDFZarzadzenie nr IZP.0050.63.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego ramowe procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000, 00 zł netto.pdf (270,39KB)
DOCZarzadzenie nr IZP.0050.63.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego ramowe procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000, 00 zł netto.doc (28,50KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.62.2022 w spr. zasad prowadzenia w Urzędzie Miejskim w Głogówku Centralnego Rejestru Umów.pdf (547,34KB)
DOCXZarządzenie nr Or.0050.62.2022 w spr. zasad prowadzenia w Urzędzie Miejskim w Głogówku Centralnego Rejestru Umów.docx (16,39KB)
PDFZarządzenie nr IZP.0050.61.2022 w spr. powołania komisji przetargowej na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego budynku przedszkola oraz żłobka w Głogówku.pdf (256,45KB)
DOCZarządzenie nr IZP.0050.61.2022 w spr. powołania komisji przetargowej na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego budynku przedszkola oraz żłobka w Głogówku.DOC (27,00KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.60.2022 w spr. powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Głogówku.pdf (231,08KB)
DOCXZarządzenie nr Or.0050.60.2022 w spr. powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Głogówku.docx (14,01KB)

PDFZarządzenie Nr Fn.0050.59.2022 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2022.pdf (1,42MB)

DOCXZarządzenie Nr. FN.0050.59.2022 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2022.docx (31,38KB)
PDFZarządzenie nr Fn.0050.58.2022 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf (722,24KB)

DOCXZarządzenie nr Fn.0050.58.2022 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2022.docx (22,30KB)

PDFZarządzenie nr EOZ.0050.57.2022 w spr. ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów publicznych placówek oświatowych.pdf (3,26MB)

DOCXZarządzenie nr EOZ.0050.57.2022 w spr. ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów publicznych placówek oświatowych.docx (33,94KB)