Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kwiecień 2022 r.

DOCXZarządzenie Nr OR.0050.102.2022 w sprawie powołania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku.docx (13,36KB)
PDFZarządzenie Nr OR.0050.102 .2022 w spr. powołania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku.pdf (148,84KB)
DOCZarządzenie Nr. IZP.0050.101.2022 w spr. powołania komisji pretargowej do preprowadzenia postępowaniao udzielenie zamówienia publiczego.doc (32,00KB)
PDFZarządzenie Nr. IZP.0050.101.2022 w spr. powołania komisji pretargowej do preprowadzenia postępowaniao udzielenie zamówienia publiczego.pdf (254,20KB)

PDFZarządzenie Nr. IZP.0050.100.2022 w spr. powołąnia komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf (249,31KB)
DOCZarządzenie Nr. IZP.0050.100.2022 w spr. powołąnia komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.doc (32,00KB)

PDFZarządzenie Nr FN.0050.99.2022 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2022.pdf (944,83KB)
DOCXZarządzenie Nr FN.0050.99.2022 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2022.docx (32,42KB)
PDFZarządzenie Nr. Fn.0050.98.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf (743,46KB)

DOCXZarządzenie Nr FN.0050.98.2022 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2022.docx (22,65KB)
PDFZarządzenie Nr EOZ.0050.97.2022 w sprawie. powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy finansowej z Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli.pdf (274,39KB)
DOCXZarządzenie Nr EOZ.0050.97.2022 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy finansowej z Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli.docx (14,75KB)

PDFZarządzenie Nr EOZ.0050.96.2022 w spr. korzystania ze świadczeń pomocy zdrowotnej Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli.pdf (996,73KB)

DOCXZarządzenie Nr EOZ.0050.96.2022 w spr. korzystania ze świadczeń pomocy zdrowotnej Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli.docx (13,27KB)

PDFZarzadzenie nr IZP.0050.95.2022 w spr. powołania komisji przetargowej na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa stadionu miejskiego Fortuna w Głogówku.pdf (258,49KB)

DOCZarzadzenie nr IZP.0050.95.2022 w spr. powołania komisji przetargowej na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa stadionu miejskiego Fortuna w Głogówku.doc (32,00KB)

PDFZarządzenie nr USC.0050.94.2022 w spr. sposobu rozliczania udziału w działaniu ratowniczym.pdf (315,87KB)

DOCXZarządzenie nr USC.0050.94.2022 w spr. sposobu rozliczania udziału w działaniu ratowniczym.docx (15,47KB)

PDFZarządzenie Nr FN.0050.93.2022 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2022.pdf (525,02KB)
DOCXZarządzenie Nr FN.0050.93.2022 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2022.docx (21,81KB)

PDFZarządznie NR FN.0050.92.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf (406,13KB)
DOCXZarządzenie Nr FN.0050.92.2022 w spr. zmian w bużdzecie gminy na rok 2022.docx (17,98KB)
PDFZarzadzenie nr MKOŚ.0050.90.2022 w spr. sprzedaży działki nr 656-11 mapa 6 obręb Głogówek.pdf (297,59KB)
DOCXZarzadzenie nr MKOŚ.0050.90.2022 w spr. sprzedaży działki nr 656-11 mapa 6 obręb Głogówek.docx (14,48KB)

PDFZarządzenie Nr. MKOŚ.0050.89.2022 w sprawie sprzedaży działki geodezyjnej nr 898 mapa 6 obręb Winiary o powierzchni 0.0621 ha stanowiącej grunty orne zapisanej w księdze wieczystej KW Nr OP1P000545633 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Prudniku.pdf (287,14KB)
DOCXZarządzenie Nr. MKOŚ.0050.89.2022 w sprawie sprzedaży działki geodezyjnej nr 898 mapa 6 obręb Winiary o powierzchni 0.0621 ha stanowiącej grunty orne zapisanej w księdze wieczystej KW Nr OP1P000545633 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Prudniku.docx (14,55KB)
PDFZarządzenie Nr. MKOŚ.0050.88.2022 w sprawie sprzedaży działki geodezyjnej nr 897 mapa 6 obręb Winiary o powierzchni 0.1712 ha stanowiącej grunty orne zapisanej w księdze wieczystej KW Nr OP1P000545633 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Prudniku.pdf (286,49KB)
DOCXZarządzenie Nr. MKOŚ.0050.88.2022 w sprawie sprzedaży działki geodezyjnej nr 897 mapa 6 obręb Winiary o powierzchni 0.1712 ha stanowiącej grunty orne zapisanej w księdze wieczystej KW Nr OP1P000545633 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Prudniku.docx (14,53KB)
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.87.2022 w spr. likwidacji drogi wewnętrznej.pdf (234,48KB)
DOCXZarządzenie nr MKOŚ.0050.87.2022 w spr. likwidacji drogi wewnętrznej.docx (16,25KB)

PDFZarzadzenie nr MKOŚ.0050.86.2022 w spr. powołania Komisji Mieszkaniowej działającej przy Urzędzie Miejskim w Głogówku oraz zakresu jej działania i nadania tej Komisji Regulaminu pracy.PDF (736,04KB)
DOCZarzadzenie nr MKOŚ.0050.86.2022 w spr. powołania Komisji Mieszkaniowej działającej przy Urzędzie Miejskim w Głogówku oraz zakresu jej działania i nadania tej Komisji Regulaminu pracy.DOC (45,50KB)

PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.85.2022 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Zamkowej 16.pdf (418,82KB)
DOCXZarządzenie nr MKOŚ.0050.85.2022 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Zamkowej 16.docx (19,47KB)

PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.84.2022 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1A w budynku przy ul. Zamkowej 16.pdf (421,25KB)
DOCXZarządzenie nr MKOŚ.0050.84.2022 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1A w budynku przy ul. Zamkowej 16.docx (17,70KB)

PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.83.2022 w spr. wycofania i unieważnienia w całości zarządzenia z dnia 13 stycznia 2022 roku nr MKOŚ.0050.8.2022 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Zamkowej 16.PDF (344,49KB)
DOCZarządzenie nr MKOŚ.0050.83.2022 w spr. wycofania i unieważnienia w całości zarządzenia z dnia 13 stycznia 2022 roku nr MKOŚ.0050.8.2022 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Zamkowej 16.DOC (15,67KB)

DOCZarządzenie nr MKOŚ.0050.82.2022 w spr. wycofania i unieważnienia w całości zarządzenia z dnia 13 stycznia 2022 roku nr MKOŚ.0050.9.2022 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1A przy ul. Zamkowej 16.DOC (15,66KB)

PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.82.2022 w spr. wycofania i unieważnienia w całości zarządzenia z dnia 13 stycznia 2022 roku nr MKOŚ.0050.9.2022 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1A przy ul. Zamkowej 16.PDF (342,17KB)
DOCXZarządzenie Nr FN.0050.81.2022 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022.docx (34,92KB)

PDFZarządzenie NR FN.0050.81.2022 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2022.pdf (1,38MB)