Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Patronat Burmistrza Głogówka

Patronat Burmistrza Głogówka jest honorowym wyróżnieniem, podkreślającym szczególne znaczenie przedsięwzięcia dla dobra wspólnoty samorządowej, promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Gminy oraz budowania tożsamości lokalnej.

Patronat może być sprawowany nad przedsięwzięciami z różnych dziedzin, takich jak wydarzenia i projekty kulturalne, rozrywkowe, sportowe, edukacyjne, biznesowe, społeczne itp., o różnym zasięgu geograficznym.

Aby ubiegać się o patronat należy:

  1. Czytelnie wypełnić wniosek o objęcie patronatem Burmistrza Głogówka (wniosek do pobrania).
  2. Dostarczyć kompletny wniosek do Urzędu Miejskiego w Głogówku przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski złożone po tym terminie mogą zostać nierozpatrzone.

Wniosek można dostarczyć w jeden z następujących sposobów:

  1. Wysłać listownie na adres: Urząd Miejski w Głogówku, ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek;
  2. Złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu – pokój nr 1;
  3. Przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@glogowek.pl

Dokumenty do pobrania:

PDFZarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu obejmowania i sprawowania patronatu Burmistrza Głogówka.pdf (180,77KB)
DOCXRegulamin obejmowania i sprawowania Patronatu przez Burmistrza Głogówka (1).docx (30,92KB)
DOCXSprawozdanie z przebiegu przedsięwzięcia pod patronatem Burmistrza Głogówka.docx (29,87KB)
DOCXWniosek o objęcie patronatem Burmistrza Głogówka (1).docx (30,33KB)