Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głogówek, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2020 oraz informacja o stanie mienia Gminy Głogówek.

PDF1. Zarządzenie nr 60 2021 Burmistrza Głogówka.pdf
PDF2. Sprawozdanie z w wykonania budżetu gminy za rok 2020.pdf
PDF3. Sprawozdanie z wykonania dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów.pdf
PDF4. Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu dochodów za 2020.pdf
PDF5. Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu wydatk ów za rok 2020.pdf
PDF6. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za rok 2020.pdf
PDF7. Sprawozadanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.pdf
PDF8.Informacja dotycząca planu wykonania zadań inwestycyjnych w gminie Głogówek za 2020 r..pdf
PDF9. Sprawozdanie z wykonania kwot zakresu dotacji za rok 2020.pdf
PDF10. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii oraz przemocy w rodzinie w gminie Głogówek w roku 2020.pdf
PDF11.Sprawozdanie z wykonania wydatków Funduszu Sołeckiego za rok 2020.pdf
PDF12. Informacja o stanie mienia komunalnego .pdf
PDF13. Informacja o wysokości zrealizowanych w 2020 roku dochodów z tyt. opłaty za GOK.pdf
PDF14. Informacja o przebiegu wykoanania planu finansowego MGOK w Głogówku.pdf
 

PDFUchwała nr 685.2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwosci sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Głogówek na 2021 r..pdf
PDFUchwała nr 688.2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Głogówek.pdf
 

Projekt budżetu Gminy Głogówek na 2021 rok

PDFZarządzenie nr 0050.195.2020.pdf
PDFprojekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2021.pdf
PDFZał. 1.pdf
PDFZał. 2.pdf
PDFZał. 3.pdf
PDFZał. 4.pdf
PDFZał. 5.pdf
PDFZał. 6.pdf
PDFZał. 7.pdf
PDFuzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.pdf

Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035

PDFZarządzenie nr 0050.196.2020.pdf
PDFWPF.pdf
 

 

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głogówek, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia Gminy Głogówek cz. 3.pdf
PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głogówek, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia Gminy Głogówek cz. 2.pdf
PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głogówek, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia Gminy Głogówek cz. 1.pdf
PDFInformacja dotycząca planu wykonania zadań inwestycyjnych w gminie Głogówek za 2019 r.cz. 2.pdf
PDFInformacja dotycząca planu wykonania zadań inwestycyjnych w gminie Głogówek za 2019 r.cz. 1.pdf
 

 

2020 r.

PDFOpinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2020 r..pdf
PDFUchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf. 30.06.2020 r..pdf 30.06.2020 r.
PDFUchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf 29.05.2020 r.
PDFUchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020..pdf 09.04.2020 r.
PDFUchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf 31.03.2020 r.
PDFUchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020..pdf 09.03.2020 r.

2019 r.
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 rok.pdf 01.03.2019 r.
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na rok 2019.pdf 29.03.2019 r.
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek.pdf 16.04.2019 r.
PDFUchwała w sprawie zmian w budżecie gminy za rok 2019.pdf 27.05.2019 r. 
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019.pdf 14.06.2019 r.
PDFUchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.pdf 22.07.2019 r.
PDFUchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.pdf 23.08.2019 r.
PDFUchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.pdf 26.09.2019 r.
PDFUchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019..pdf 31.10.2019 r.
PDFUchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019..pdf 22.11.2019 r.
PDFUchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.pdf 29.11.2019 r.
PDFUchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.pdf 23.12.2019 r.
PDFUchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na rok 2020.pdf 23.12.2019 r.

2017 r.

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2017r..pdf
PDFUchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok.pdf
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok - 16.01.2017.pdf
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok - 31.01.2017.pdf
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok - 28.02.2017.pdf
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017r. - 27.03.2017.pdf
PDFUchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego-27.03.2017.pdf
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Głogówek na 2017r..pdf
PDFuchwaław sprawie zmiany budżetu na rok 2017- 29.05.2017.pdf
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017rok - 23.06.2017.pdf
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017r..pdf
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017r. - 30.10.2017r..pdf

2018 r.
PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok.pdf
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowj Gminy Głogówek na 2018r..pdf
PDFUchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok.pdf
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018r. - 30.01.2018r..pdf
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018r..pdf
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.pdf
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok - 25.06.2018.pdf
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok - 31.08.2018.pdf
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok - 28.09.2018.pdf
PDFUchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2018 r.pdf
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 r.pdf

2016 r.
PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2016r..pdf
PDFUchwała RIO nt. opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy na 2016r..pdf

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r..pdf

2015 r.

PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogówek na lata 2015-2018 za I półrocze 2015r..pdf
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Głogówek za I półrocze 2015r..pdf