Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głogówek, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia Gminy Głogówek cz. 3.pdf
PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głogówek, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia Gminy Głogówek cz. 2.pdf
PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głogówek, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia Gminy Głogówek cz. 1.pdf
PDFInformacja dotycząca planu wykonania zadań inwestycyjnych w gminie Głogówek za 2019 r.cz. 2.pdf
PDFInformacja dotycząca planu wykonania zadań inwestycyjnych w gminie Głogówek za 2019 r.cz. 1.pdf
 

 

2020 r.

PDFOpinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2020 r..pdf
PDFUchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf. 30.06.2020 r..pdf 30.06.2020 r.
PDFUchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf 29.05.2020 r.
PDFUchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020..pdf 09.04.2020 r.
PDFUchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf 31.03.2020 r.
PDFUchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020..pdf 09.03.2020 r.

2019 r.
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 rok.pdf 01.03.2019 r.
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na rok 2019.pdf 29.03.2019 r.
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek.pdf 16.04.2019 r.
PDFUchwała w sprawie zmian w budżecie gminy za rok 2019.pdf 27.05.2019 r. 
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019.pdf 14.06.2019 r.
PDFUchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.pdf 22.07.2019 r.
PDFUchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.pdf 23.08.2019 r.
PDFUchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.pdf 26.09.2019 r.
PDFUchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019..pdf 31.10.2019 r.
PDFUchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019..pdf 22.11.2019 r.
PDFUchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.pdf 29.11.2019 r.
PDFUchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.pdf 23.12.2019 r.
PDFUchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na rok 2020.pdf 23.12.2019 r.

2017 r.

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2017r..pdf
PDFUchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok.pdf
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok - 16.01.2017.pdf
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok - 31.01.2017.pdf
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok - 28.02.2017.pdf
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017r. - 27.03.2017.pdf
PDFUchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego-27.03.2017.pdf
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Głogówek na 2017r..pdf
PDFuchwaław sprawie zmiany budżetu na rok 2017- 29.05.2017.pdf
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017rok - 23.06.2017.pdf
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017r..pdf
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017r. - 30.10.2017r..pdf

2018 r.
PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok.pdf
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowj Gminy Głogówek na 2018r..pdf
PDFUchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok.pdf
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018r. - 30.01.2018r..pdf
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018r..pdf
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.pdf
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok - 25.06.2018.pdf
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok - 31.08.2018.pdf
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok - 28.09.2018.pdf
PDFUchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2018 r.pdf
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 r.pdf

2016 r.
PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2016r..pdf
PDFUchwała RIO nt. opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy na 2016r..pdf

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r..pdf

2015 r.


PDFUchwała RIO w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Głogówek za I półrocze 2015r..pdf