Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głogówek, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2020 oraz informacja o stanie mienia Gminy Głogówek.

PDF1. Zarządzenie nr 60 2021 Burmistrza Głogówka.pdf (244,09KB)
PDF2. Sprawozdanie z w wykonania budżetu gminy za rok 2020.pdf (11,14MB)
PDF3. Sprawozdanie z wykonania dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów.pdf (667,59KB)
PDF4. Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu dochodów za 2020.pdf (5,09MB)
PDF5. Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu wydatk ów za rok 2020.pdf (4,07MB)
PDF6. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za rok 2020.pdf (197,33KB)
PDF7. Sprawozadanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.pdf (1,96MB)
PDF8.Informacja dotycząca planu wykonania zadań inwestycyjnych w gminie Głogówek za 2020 r..pdf (2,29MB)
PDF9. Sprawozdanie z wykonania kwot zakresu dotacji za rok 2020.pdf (543,77KB)
PDF10. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii oraz przemocy w rodzinie w gminie Głogówek w roku 2020.pdf (1,61MB)
PDF11.Sprawozdanie z wykonania wydatków Funduszu Sołeckiego za rok 2020.pdf (1,65MB)
PDF12. Informacja o stanie mienia komunalnego.pdf (1,59MB)
PDF13. Informacja o wysokości zrealizowanych w 2020 roku dochodów z tyt. opłaty za GOK.pdf (876,04KB)
PDF14. Informacja o przebiegu wykoanania planu finansowego MGOK w Głogówku.pdf (1,12MB)
 

PDFUchwała nr 685.2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwosci sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Głogówek na 2021 r..pdf (509,58KB)
PDFUchwała nr 688.2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Głogówek.pdf (545,05KB)
 

Projekt budżetu Gminy Głogówek na 2021 rok

PDFZarządzenie nr 0050.195.2020.pdf (198,04KB)
PDFprojekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2021.pdf (750,99KB)
PDFZał. 1.pdf (1,02MB)
PDFZał. 2.pdf (1,79MB)
PDFZał. 3.pdf (129,99KB)
PDFZał. 4.pdf (746,10KB)
PDFZał. 5.pdf (316,10KB)
PDFZał. 6.pdf (1,03MB)
PDFZał. 7.pdf (1,14MB)
PDFuzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.pdf (3,67MB)

Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035

PDFZarządzenie nr 0050.196.2020.pdf (213,71KB)
PDFWPF.pdf (4,94MB)
 

 

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głogówek, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia Gminy Głogówek cz. 3.pdf (15,81MB)
PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głogówek, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia Gminy Głogówek cz. 2.pdf (9,55MB)
PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głogówek, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia Gminy Głogówek cz. 1.pdf (10,50MB)
PDFInformacja dotycząca planu wykonania zadań inwestycyjnych w gminie Głogówek za 2019 r.cz. 2.pdf (507,42KB)
PDFInformacja dotycząca planu wykonania zadań inwestycyjnych w gminie Głogówek za 2019 r.cz. 1.pdf (794,74KB)
 

 

2020 r.

PDFOpinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2020 r..pdf (824,44KB)
PDFUchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf. 30.06.2020 r..pdf (167,33KB) 30.06.2020 r.
PDFUchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf (181,48KB) 29.05.2020 r.
PDFUchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020..pdf (145,91KB) 09.04.2020 r.
PDFUchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf (124,67KB) 31.03.2020 r.
PDFUchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020..pdf (161,37KB) 09.03.2020 r.

2019 r.
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 rok.pdf (407,24KB) 01.03.2019 r.
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na rok 2019.pdf (113,90KB) 29.03.2019 r.
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek.pdf (123,75KB) 16.04.2019 r.
PDFUchwała w sprawie zmian w budżecie gminy za rok 2019.pdf (121,40KB) 27.05.2019 r. 
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019.pdf (123,06KB) 14.06.2019 r.
PDFUchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.pdf (119,77KB) 22.07.2019 r.
PDFUchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.pdf (127,21KB) 23.08.2019 r.
PDFUchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.pdf (121,92KB) 26.09.2019 r.
PDFUchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019..pdf (121,52KB) 31.10.2019 r.
PDFUchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019..pdf (118,07KB) 22.11.2019 r.
PDFUchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.pdf (113,07KB) 29.11.2019 r.
PDFUchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.pdf (128,25KB) 23.12.2019 r.
PDFUchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na rok 2020.pdf (899,95KB) 23.12.2019 r.

2017 r.

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2017r..pdf (14,27MB)
PDFUchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok.pdf (924,37KB)
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok - 16.01.2017.pdf (109,22KB)
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok - 31.01.2017.pdf (239,83KB)
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok - 28.02.2017.pdf (166,08KB)
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017r. - 27.03.2017.pdf (159,88KB)
PDFUchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego-27.03.2017.pdf (25,02KB)
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Głogówek na 2017r..pdf (71,88KB)
PDFuchwaław sprawie zmiany budżetu na rok 2017- 29.05.2017.pdf (2,39MB)
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017rok - 23.06.2017.pdf (3,89MB)
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017r..pdf (847,53KB)
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017r. - 30.10.2017r..pdf (3,87MB)

2018 r.
PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok.pdf (1,50MB)
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowj Gminy Głogówek na 2018r..pdf (747,11KB)
PDFUchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok.pdf (9,91MB)
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018r. - 30.01.2018r..pdf (2,98MB)
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018r..pdf (2,21MB)
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.pdf (881,73KB)
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok - 25.06.2018.pdf (1,81MB)
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok - 31.08.2018.pdf (4,40MB)
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok - 28.09.2018.pdf (4,07MB)
PDFUchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2018 r.pdf (1,05MB)
PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 r.pdf (344,42KB)

2016 r.
PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2016r..pdf (1,33MB)
PDFUchwała RIO nt. opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy na 2016r..pdf (60,10KB)

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r..pdf (894,96KB)

2015 r.

PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogówek na lata 2015-2018 za I półrocze 2015r..pdf (20,37MB)
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Głogówek za I półrocze 2015r..pdf (102,14KB)