Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sierpień 2022 r.

PDFZarządzenie Nr. FN.0050.184.2022 w sprawie zmiany w planie finansowym na rok 2022.pdf (1,29MB)
DOCXZarządzenie Nr FN.0050.184.2022. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022.docx (37,56KB)
PDFZarządzenie Nr.FN.0050.183.2022 w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Głogówek w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy za I półrocze 2022 roku.pdf (2,17MB)
DOCZarządzenie Nr.FN.0050.183.2022 w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Głogówek w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy za I półrocze 2022 roku.DOC (38,26KB)
PDFZarządzenie NR.FN.0050.182.2022 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządów instytucji kultury.pdf (20,16MB)
DOCZarządzenie Nr.Fn.0050.182.2022 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.DOC (183,10KB)
PDFZarądzenie NR MKOŚ.0050.181.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia gminnego konkursu Koron i Wieńców Dożynkowych 2022.pdf (233,30KB)
DOCXZarądzenie NR MKOŚ.0050.181.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia gminnego konkursu Koron i Wieńców Dożynkowych 2022.docx (20,54KB)
PDFZarządzenie NR OR.0050.180.2022 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych..pdf (440,66KB)
DOCZarządzenie NR OR.0050.180.2022 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych..doc (44,00KB)
PDFZarządzenie Nr MKOŚ.0050.179.2022 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości..pdf (362,51KB)
DOCXZarządzenie Nr MKOŚ.0050.179.2022 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości..docx (15,06KB)
PDFZarządzenie Nr.FN.0050.178.2022 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022.pdf (1,52MB)
DOCXZarządzenie Nr FN.0050.178.2022 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022.docx (50,59KB)
PDFZarządzenie Nr.FN.0050.177.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf (842,69KB)
DOCXZarządzenie Nr FN.0050.177.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.docx (22,74KB)
PDFZarządzenie NR.MKOŚ.0050.176.2022 w sprawie przekwalifikowania z najmu socialnego na najem mieszkania komunalnego..pdf (318,60KB)
DOCZarządzenie NR.MKOŚ.0050.176.2022 w sprawie przekwalifikowania z najmu socialnego na najem mieszkania komunalnego..doc (31,00KB)
PDFZarządzenie NR.OR.0050.175.2022 w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników OPS w Głogówku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego..pdf (337,07KB)
DOCXZarządzenie NR.OR.0050.175.2022 w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników OPS w Głogówku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego..docx (13,86KB)
PDFZarządzenie NR.IZP.0050.174.2022 o powołaniu komisji przetargowej- pn przebudowa stadionu miejskiego Fortuna w Głogówku..pdf (248,11KB)
DOCZarządzenie NR.IZP.0050.174.2022 o powołaniu komisji przetargowej- pn przebudowa stadionu miejskiego Fortuna w Głogówku..doc (32,00KB)

PDFZarządzenie NR.PIR.0050.173.2022 w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego Od ziarna do chleba.pdf (193,01KB)
DOCXZarządzenie NR.PIR.0050.173.2022 w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego Od ziarna do chleba.docx (15,05KB)
PDFZarządzenie NR.MKOŚ.0050.172.2022 w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek..pdf (222,75KB)
DOCXZarządzenie NR.MKOŚ.0050.172.2022 w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek..docx (16,71KB)
PDFZarządzenie NR.OR.0050.171.2022 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Głogówka.pdf (263,32KB)
DOCXZarządzenie NR.OR.0050.171.2022 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Głogówka.docx (14,81KB)
PDFZarządzenie NR OR.00050.170. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą- stanowisko ds. inwestycji..pdf (198,75KB)
DOCXZarządzenie NR OR.00050.170. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą- stanowisko ds. inwestycji..docx (14,25KB)
PDFZarządzenie Nr.FN.0050.169.2022 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022.pdf (1,08MB)
DOCXZarządzenie Nr FN.0050.169.2022 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022.docx (39,89KB)
PDFZarządzenie NR.FN.0050.168.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rak 2022.pdf (605,48KB)
DOCXZarządzenie Nr FN.0050.168.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.docx (20,30KB)
PDFZarządzenie NR.MKOŚ.0050.167.2022 w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej oznaczonej jako działka nr 755/2 mapa 5 obręb Wielkie Oracze, położonej w Głogówku przy ul. Konopnickiej 11.pdf (286,11KB)
DOCXZarządzenie NR.MKOŚ.0050.167.2022 w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej oznaczonej jako działka nr 755/2 mapa 5 obręb Wielkie Oracze, położonej w Głogówku przy ul. Konopnickiej 11.docx (17,24KB)
PDFZarządzenie NR.MKOŚ.0050.166.2022 w sprawie wycofania i unieważnienia w całości wykazu z dn.10 marzec 2020 r Nr.MKOS.6840.6.2020 w sprawie zbycia drogą przetargową działek nr 675/3 i 675/4 obie mapa 3 obręb Kazimierz o łącznej powierzchni 0.1310 ha.pdf (308,83KB)
DOCXZarządzenie NR.MKOŚ.0050.166.2022 w sprawie wycofania i unieważnienia w całości wykazu z dn.10 marzec 2020 r Nr.MKOS.6840.6.2020 w sprawie zbycia drogą przetargową działek nr 675/3 i 675/4 obie mapa 3 obręb Kazimierz o łącznej powierzchni 0.1310 ha.docx (15,77KB)

PDFZarządzenie OR.0050.165.2022 w sprawie wyznaczenia jednostki do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z NFOŚiGW lub z WFOŚiGW w ramach programu Czyste Powietrz.pdf (303,62KB)
DOCXZarządzenie OR.0050.165.2022 w sprawie wyznaczenia jednostki do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z NFOŚiGW lub z WFOŚiGW w ramach programu Czyste Powietrze.docx (12,62KB)
PDFZarządzenie Nr.FN.0050.164.2022 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022.pdf (808,69KB)
DOCXZarządzenie Nr FN.0050.164.2022 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022.docx (36,51KB)
PDFZarządzenie NR.OR.0050.163.2022 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Głogówku.pdf (201,35KB)
DOCXZarządzenie NR.OR.0050.163.2022 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Głogówku..docx (16,15KB)

PDFZarządzenie NR.MKOŚ.0050.162.2022 w sprawie zatwierdzenia regulaminu i kryteriów oceny koron dożynkowych pn Konkurs Koron i Wieńców Dożynkowych 2022 organizowanego na terenie Gminy Głogówek.pdf (187,70KB)
DOCZarządzenie NR.MKOŚ.0050.162.2022 w sprawie zatwierdzenia regulaminu i kryteriów oceny koron dożynkowych pn Konkurs Koron i Wieńców Dożynkowych 2022 organizowanego na terenie Gminy Głogówek.DOC (49,00KB)
PDFZarządzenie NR.EOZ.0050.161.2022 w sprawie powołania komisji egzamin. przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (247,54KB)
DOCXZarządzenie NR.EOZ.0050.161.2022 w sprawie powołania komisji egzamin. przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.docx (15,08KB)
PDFZarządzenie NR.EOZ.0050.160.2022 w sprawie powołania komisji egzamin. przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (258,69KB)
DOCXZarządzenie NR.EOZ.0050.160.2022 w sprawie powołania komisji egzamin. przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.docx (15,06KB)
PDFZarządzenie NR.EOZ.0050.159.2022 w sprawie powołania komisji egzamin. przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (252,09KB)
DOCZarządzenie NR.EOZ.0050.159.2022 w sprawie powołania komisji egzamin. przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.DOC (17,25KB)
PDFZarządzenie NR MKOŚ.0050.158.2022 w sprawie sprzedaży działek nr.330/ 3 mapa 1 obręb Mochów, o powierzchni 0.0975 ha oraz działki 330/6 mapa 1 obręb Mochów o powierzchni 0.1499 ha stanowiące tereny mieszkaniowe i zurbanizowane lub w trakcie zabudowy.pdf (409,77KB)
DOCXZarządzenie NR MKOŚ.0050.158.2022 w sprawie sprzedaży działek nr.330/ 3 mapa 1 obręb Mochów, o powierzchni 0.0975 ha oraz działki 330/6 mapa 1 obręb Mochów o powierzchni 0.1499 ha stanowiące tereny mieszkaniowe i zurbanizowane lub w trakcie zabudowy.docx (15,10KB)