Gmina Głogówek Biuletyn Informacji Publicznej

Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Instytucja prawa pomocy wprowadzona została ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270). Prawem pomocy objęte zostało zwolnienie strony od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy przysługuje osobie fizycznej, osobie prawnej, a także innej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej. Prawo to nie przysługuje stronie w razie oczywistej bezzasadności jej skargi.

Prawo pomocy może zostać przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem lub w toku postępowania. Wniosek taki powinien zawierać oświadczenie strony obejmujące dokładne dane o stanie majątkowym i dochodach, a jeżeli wniosek składa osoba fizyczna, ponadto dokładne dane o stanie rodzinnym oraz oświadczenie strony o niezatrudnieniu lub niepozostawaniu w innym stosunku prawnym z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub rzecznikiem patentowym. Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych i powinien zostać złożony na urzędowym formularzu, którego wzór określony został rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie określenia i sposobu udostępnienia urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U. Nr 227, poz. 245). Wniosek o przyznanie prawa pomocy, który nie został złożony na urzędowym formularzu lub którego braków strona nie uzupełniła w zakreślonym terminie, pozostawia się bez rozpoznania. Kompetencja do rozpoznawania wniosków należy do wojewódzkiego sądu administracyjnego, w którym sprawa ma się toczyć lub już się toczy.

Zakres przyznanego prawa pomocy może być całkowity lub częściowy. W zakresie całkowitym prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.
Natomiast w zakresie częściowym prawo pomocy może obejmować zwolnienie w jednym z poniższych przypadków:

 • od opłat sądowych w całości lub części;
 • od wydatków;
 • od opłat sądowych i wydatków;

bądź może obejmować jedynie ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.
Przyznane prawo pomocy może być cofnięte w całości lub w części, jeżeli okoliczności, na podstawie których zostało przyznane, nie istniały lub przestały istnieć.

 • wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej

PDFPPF.pdf
 

 • wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej albo jednostce organizacyjnej bądź organizacji mającej zdolność sądową

PDFPPPR.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  09-09-2015
  przez: Magdalena Bernard
 • opublikowano:
  09-09-2015 14:06
  przez: Magdalena Bernard
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 3097
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×