Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wrzesień 2022 r.

PDFZarządzenie Nr Fn.0050.217.2022 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022.pdf (1,24MB)

DOCXZarządzenie Nr Fn.0050.217.2022 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022.docx (67,56KB)
PDFZarządzenie NR.Fn.0050.216.2022 w sprawie zmian w planie finansowym n rok 2022.pdf (1,36MB)

DOCXZarządzenie Nr Fn.0050.216.2022 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022.docx (53,20KB)
PDFZarządzenie Nr.Fn.0050.215.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf (1 015,44KB)

DOCXZarządzenie Nr Fn.0050.215.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.docx (26,55KB)

PDFZarządzenie Nr Fn.0050.214.2022 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości oraz planu kont do realizacji projektu- pod baiło-czerwoną.pdf (3,94MB)
DOCXZarządzenie Nr Fn.0050.214.2022 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości oraz planu kont do realizacji projektu- pod baiło-czerwoną.docx (37,34KB)
PDFZarządzenie NR IZP.0050.213.2022 o powołanie komisji przetargowej- Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku.pdf (238,78KB)
DOCZarządzenie NR IZP.0050.213.2022 o powołanie komisji przetargowej- Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku.doc (32,50KB)
PDFZarządzenie Nr.OR.0050.212.2022 w sprawie powierzenia OPS w Głogówku realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 podprogram 2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.pdf (256,99KB)
DOCXZarządzenie Nr.OR.0050.212.2022 w sprawie powierzenia OPS w Głogówku realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 podprogram 2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.docx (12,97KB)
PDFZarządzenie Nr.OR.0050.211.2022 w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.pdf (424,48KB)
DOCXZarządzenie Nr.OR.0050.211.2022 w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.docx (14,13KB)

PDFZarządzenie NR.Fn.0050.210.2022 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022.pdf (1,22MB)

DOCXZarządzenie Nr Fn.0050.210.2022 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022.docx (34,04KB)
PDFZarządzenie NR.Fn.0050.209.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf (593,23KB)

DOCXZarządzenie Nr Fn.0050.209.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.docx (22,21KB)
PDFZarządzenie Nr.EOZ.0050.208.2022 w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego realizowanego przez Gminę Głogówek w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST.pdf (1,40MB)
DOCXZarządzenie Nr.EOZ.0050.208.2022 w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego realizowanego przez Gminę Głogówek w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST.docx (583,14KB)
PDFZarządzenie Nr. IZP..0050.207.2022 o powołaniu komisji przetargowej,, Modernizacja budynku Centrum Kultury w Głogówku - III etap modernizacja wnętrz.pdf (239,93KB)

DOCZarządzenie Nr. IZP..0050.207.2022 o powołaniu komisji przetargowej,, Modernizacja budynku Centrum Kultury w Głogówku - III etap modernizacja wnętrz.doc (28,00KB)

PDFZarządzenie NR.Fn.0050.206.2022 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022.pdf (409,86KB)

DOCXZarządzenie Nr Fn.0050.206.2022 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022.docx (18,86KB)
PDFZarządzenie NR.Fn.0050.205.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf (425,09KB)

DOCXZarządzenie Nr Fn.0050.205.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.docx (18,30KB)
PDFZarządzenie Nr.MKOŚ.0050.204.2022 w sprawie ustalenia rocznej stawki czynszu za dzierżawę działek nr 560 /102 i 562 /103 mapa 2 obręb Biedrzychowice o łącznej powierz. 0.2260 ha pod prowadzenie działalności statutowej przez SZDR w Białej.pdf (297,20KB)

DOCXZarządzenie Nr.MKOŚ.0050.204.2022 w sprawie ustalenia rocznej stawki czynszu za dzierżawę działek nr 560102 i 562103 obie mapa 2 obręb Biedrzychowice o łącznej powierzchni 0.2260.docx (14,89KB)
PDFZarządzenie Nr.MKOŚ.0050.203.2022 w sprawie sprzedaży działki nr 656 /11 mapa 6 obręb Głogówek o powierzchni 0.0172 ha, stanowiącej tereny mieszkaniowe, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr OP1P/00042216/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Prudniku.pdf (300,63KB)
DOCXZarządzenie Nr.MKOŚ.0050.203.2022 w sprawie sprzedaży działki nr 656 /11 mapa 6 obręb Głogówek o powierzchni 0.0172 ha, stanowiącej tereny mieszkaniowe, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr OP1P/00042216/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Prudniku.docx (15,03KB)
PDFZarządzenie Nr.MKOŚ.0050.202.2022 w sprawie sprzedaży działki nr 1217/17 mapa 5 obręb Wielkie Oracze o pow.0.1289 ha, stanowiącej grunty orne przeznaczonej pod zabudowę, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1P/00044304/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy.pdf (313,71KB)
DOCXZarządzenie Nr.MKOŚ.0050.202.2022 w sprawie sprzedaży działki nr 1217/17 mapa 5 obręb Wielkie Oracze o pow.0.1289 ha, stanowiącej grunty orne przeznaczonej pod zabudowę, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1P/00044304/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy.docx (15,16KB)
PDFZarządzenie Nr.MKOŚ.0050.201.2022 w sprawie sprzedaży działki nr 1217/16 mapa 5 obręb Wielkie Oracze o pow.0.0544 ha, stanowiącej grunty orne przeznaczonej pod zabudowę, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1P/00044304/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy.pdf (312,68KB)
DOCXZarządzenie Nr.MKOŚ.0050.201.2022 w sprawie sprzedaży działki nr 1217/16 mapa 5 obręb Wielkie Oracze o pow.0.0544 ha, stanowiącej grunty orne przeznaczonej pod zabudowę, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1P/00044304/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy.docx (15,17KB)
PDFZarządzenie Nr.MKOŚ.0050.200.2022 w sprawie sprzedaży działki nr 1217/15 mapa 5 obręb Wielkie Oracze o pow.0.0545 ha, stanowiącej grunty orne przeznaczonej pod zabudowę, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1P/00044304/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy.pdf (311,90KB)
DOCXZarządzenie Nr.MKOŚ.0050.200.2022 w sprawie sprzedaży działki nr 1217/15 mapa 5 obręb Wielkie Oracze o pow.0.0545 ha, stanowiącej grunty orne przeznaczonej pod zabudowę, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1P/00044304/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy.docx (15,12KB)
PDFZarządzenie Nr.MKOŚ.0050.199.2022 w sprawie sprzedaży działki nr 1217/14 mapa 5 obręb Wielkie Oracze o pow.0.1604 ha, stanowiącej grunty orne przeznaczonej pod zabudowę, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1P/00044304/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy.pdf (313,37KB)
DOCXZarządzenie Nr.MKOŚ.0050.199.2022 w sprawie sprzedaży działki nr 1217/14 mapa 5 obręb Wielkie Oracze o pow.0.1604 ha, stanowiącej grunty orne przeznaczonej pod zabudowę, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1P/00044304/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy.docx (15,16KB)
PDFZarządzenie Nr.MKOŚ.0050.198.2022 w sprawie sprzedaży działki nr 1217/13 mapa 5 obręb Wielkie Oracze o pow.0.1580 ha, stanowiącej grunty orne przeznaczonej pod zabudowę, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1P/00044304/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy.pdf (313,52KB)
DOCXZarządzenie Nr.MKOŚ.0050.198.2022 w sprawie sprzedaży działki nr 1217/13 mapa 5 obręb Wielkie Oracze o pow.0.1580 ha, stanowiącej grunty orne przeznaczonej pod zabudowę, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1P/00044304/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy.docx (15,12KB)
PDFZarządzenie Nr.MKOŚ.0050.197.2022 w sprawie sprzedaży działki nr 1217/12 mapa 5 obręb Wielkie Oracze o pow.0.0842 ha, stanowiącej grunty orne przeznaczonej pod zabudowę, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1P/00044304/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy.pdf (311,62KB)
DOCXZarządzenie Nr.MKOŚ.0050.197.2022 w sprawie sprzedaży działki nr 1217/12 mapa 5 obręb Wielkie Oracze o pow.0.0842 ha, stanowiącej grunty orne przeznaczonej pod zabudowę, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1P/00044304/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy.docx (15,10KB)
PDFZarządzenie Nr.MKOŚ.0050.196.2022 w sprawie sprzedaży działki nr 1217/11 mapa 5 obręb Wielkie Oracze o pow.0.0842 ha, stanowiącej grunty orne przeznaczonej pod zabudowę, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1P/00044304/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy.pdf (310,12KB)
DOCXZarządzenie Nr.MKOŚ.0050.196.2022 w sprawie sprzedaży działki nr 1217/11 mapa 5 obręb Wielkie Oracze o pow.0.0842 ha, stanowiącej grunty orne przeznaczonej pod zabudowę, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1P/00044304/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy.docx (15,08KB)
PDFZarządzenie Nr.MKOŚ.0050.195.2022 w sprawie sprzedaży działki nr 1217/10 mapa 5 obręb Wielkie Oracze o pow.0.1519 ha, stanowiącej grunty orne przeznaczonej pod zabudowę, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1P/00044304/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy.pdf (312,20KB)
DOCXZarządzenie Nr.MKOŚ.0050.195.2022 w sprawie sprzedaży działki nr 1217/10 mapa 5 obręb Wielkie Oracze o pow.0.1519 ha, stanowiącej grunty orne przeznaczonej pod zabudowę, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1P/00044304/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy.docx (15,10KB)
PDFZarządzenie Nr.MKOŚ.0050.194.2022 w sprawie sprzedaży działki nr 1217/9 mapa 5 obręb Wielkie Oracze o pow.0.1513 ha, stanowiącej grunty orne przeznaczonej pod zabudowę, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1P/00044304/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy.pdf (314,66KB)
DOCXZarządzenie Nr.MKOŚ.0050.194.2022 w sprawie sprzedaży działki nr 1217/9 mapa 5 obręb Wielkie Oracze o pow.0.1513 ha, stanowiącej grunty orne przeznaczonej pod zabudowę, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1P/00044304/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy.docx (15,02KB)
PDFZarządzenie Nr.MKOŚ.0050.193.2022 w sprawie sprzedaży działki nr 1217/8 mapa 5 obręb Wielkie Oracze o pow.0.0619 ha, stanowiącej grunty orne przeznaczonej pod zabudowę, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1P/00044304/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy.pdf (314,31KB)
DOCXZarządzenie Nr.MKOŚ.0050.193.2022 w sprawie sprzedaży działki nr 1217/8 mapa 5 obręb Wielkie Oracze o pow.0.0619 ha, stanowiącej grunty orne przeznaczonej pod zabudowę, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1P/00044304/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy.docx (15,00KB)
PDFZarządzenie Nr.MKOŚ.0050.192.2022 w sprawie sprzedaży działki nr 1217/ 7 mapa 5 obręb Wielkie Oracze o pow.0.0527 ha, stanowiącej grunty orne przeznaczonej pod zabudowę, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1P/00044304/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy.pdf (313,63KB)
DOCXZarządzenie Nr.MKOŚ.0050.192.2022 w sprawie sprzedaży działki nr 1217/ 7 mapa 5 obręb Wielkie Oracze o pow.0.0527 ha, stanowiącej grunty orne przeznaczonej pod zabudowę, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1P/00044304/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy.docx (14,94KB)
PDFZarządzenie Nr.MKOŚ.0050.191.2022 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego na 1-wszym piętrze w budynku mieszkalnego, wielolokalowym/wielorodzinnym położonym w Głogówku przy ul. Piastowska 36 wraz ze sprzedażą udziału 2029/1000 części.pdf (416,98KB)
DOCXZarządzenie Nr.MKOŚ.0050.191.2022 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego na 1-wszym piętrze w budynku mieszkalnego, wielolokalowym/wielorodzinnym położonym w Głogówku przy ul. Piastowska 36 wraz ze sprzedażą udziału 2029/1000 części.docx (18,25KB)
PDFZarządzenie Nr FN 0050.190.2022 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2023.pdf (2,55MB)

DOCXZarządzenie Nr FN.0050.190.2022 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2023.docx (16,18KB)
PDFZarządzenie Nr.Fn.0050.189.2022 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022.pdf (567,06KB)

DOCXZarządzenie Nr Fn.0050.189.2022 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022.docx (21,82KB)
PDFZarządzenie NR.Fn.0050.188.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf (295,15KB)

DOCXZarządzenie Nr Fn.0050.188.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.docx (16,34KB)
PDFZarządzenie Nr. MKOŚ.0050.186.2022 w sprawie odpłatnego zbycia udziału wynoszącego 194/10000 części w działce nr 685 mapa 7 obręb Głogówek o powierzchni 0.0468 ha.pdf (263,30KB)
DOCXZarządzenie Nr. MKOŚ.0050.186.2022 w sprawie odpłatnego zbycia udziału wynoszącego 194 /10000 części w działce nr 685 mapa 7 obręb Głogówek o powierzchni 0.0468 ha.docx (26,00KB)
PDFZarządzenie Nr.MKOŚ.0050.185.2022 w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej oznaczonej jako działka nr 685 mapa 7obręb Głogówek położonej w Głogówku przy ul. Plac Wolności 2.pdf (292,00KB)
DOCXZarządzenie Nr.MKOŚ.0050.185.2022 w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej oznaczonej jako działka nr 685 mapa 7obręb Głogówek położonej w Głogówku przy ul. Plac Wolności 2.docx (17,33KB)