Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

AZBEST 2023

Ogłoszenie

o naborze wniosków o udzielenie
dofinansowania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek na rok 2023

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przyjmuje wnioski w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, w ramach którego Gmina Głogówek ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.

 

W związku z powyższym Gmina Głogówek ogłasza wstępny nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Głogówek.  Zadanie będzie realizowane dzięki możliwości pozyskania dotacji w ramach ww. Programu.

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami (druki dostępne na stronie internetowej oraz
w Wydziale Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Głogówku
w pok. nr 4) należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Głogówku, parter-pok. Nr 1 w terminie do 21 listopada 2022 r.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska,

parter - pok. nr 4 w godzinach pracy Urzędu-tel. (77) 40 69 924.

 

 

BURMISTRZ GŁOGÓWKA

/-/ dr PIOTR BUJAK

 

DOCXOgłoszenie.docx (22,44KB)
PDFOgłoszenie.pdf (218,91KB)
 

DOCXWniosek wraz z załącznikami.docx (56,52KB)
PDFWniosek wraz z załącznikami.pdf (598,44KB)
 

DOCXInformacja o dofinansowaniu realizacji zadania.docx (14,41KB)
PDFInformacja o dofinansowaniu realizacji zadania-1.pdf (108,05KB)