Przejdź do treści strony WCAG

Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek

Zarządzanie kryzysowe jest to działalność organów administracji publicznej będącą elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym. Polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w  drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w  przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej (art. 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

 

 

znaki alarmowe 2.jpeg

JPEGznaki alarmowe 2.jpeg

PDFsygnaly_alarmowe.pdf