Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Listopad 2022 r.

PDFZarządzenie Nr Or.0050.256.2022 w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników OPS w Głogówku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego.pdf (403,43KB)
DOCXZarządzenie Nr Or.0050.256.2022 w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników OPS w Głogówku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego.docx (14,20KB)

PDFZarządzenie Or.0050.255.2022 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Głogówku.pdf (230,32KB)
DOCXZarządzenie Or.0050.255.2022 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Głogówku.docx (12,16KB)
PDFZarządzenie Nr Or.0050.254.2022 w sprawie powołania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku.pdf (148,07KB)
DOCXZarządzenie Nr Or.0050.254.2022 w sprawie powołania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku.docx (12,06KB)
PDFZarządzenie Nr Fn.0050.253.2022 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022.pdf (2,49MB)

DOCXZarządzenie Nr Fn.0050.253.2022 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022.docx (22,54KB)
PDFZarządzenie Nr Fn 0050.252.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf (777,19KB)

DOCXZarządzenie Nr Fn.0050.252.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.docx (22,60KB)
PDFZarządzenie Nr Fn.0050.251.2022 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości oraz planu kont do realizacji Umowy nr DSG0347 o powierzenie grantu w ramach projektu- Dostępny samorząd Granty.pdf (3,89MB)
DOCXZarządzenie Nr Fn.0050.251.2022 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości oraz planu kont do realizacji Umowy nr DSG0347 o powierzenie grantu w ramach projektu- Dostępny samorząd Granty.docx (37,67KB)
PDFZarządzenie Nr MKOŚ.0050.250.2022w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego na parterze w budynku mieszkalnym wielolokalowym wielorodzinnym położonym w Głogówku przy ul. Powstańców 37.pdf (418,94KB)

DOCXZarządzenie Nr MKOŚ.0050.250.2022w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego na parterze w budynku mieszkalnym wielolokalowym wielorodzinnym położonym w Głogówku przy ul. Powstańców 37.docx (18,34KB)
PDFZarządzenie Nr Fn 0050.249.2022 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022.pdf (362,18KB)

DOCXZarządzenie Nr Fn.0050.249.2022 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022.docx (22,68KB)
PDFZarządzenie Nr Fn. 0050.248.2022 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022.pdf (1,18MB)
DOCXZarządzenie Nr Fn.0050.248.2022 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022.docx (32,42KB)
PDFZarządzenie Nr Fn.0050.247.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf (657,15KB)

DOCXZarządzenie Nr Fn.0050.247.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.docx (20,92KB)
PDFZarządzenie Nr Fn.0050.246.2022 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022.pdf (1,33MB)

DOCXZarządzenie Nr Fn.0050.246.2022 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022.docx (36,26KB)
PDFZarządzenie Nr Fn.0050.245.2022 w sprawie ustalenia zasad i terminu przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości oraz powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej do jej przeprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Głogówku.pdf (872,23KB)

DOCXZarządzenie Nr Fn.0050.245.2022 w sprawie ustalenia zasad i terminu przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości oraz powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej do jej przeprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Głogówku.docx (24,31KB)
PDFZarządzenie Nr Fn.0050.244.2022 w sprawie ustalenia zasad i terminu przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów w roku obrotowym 2022.pdf (414,62KB)
DOCXZarządzenie Nr Fn.0050.244.2022 w sprawie ustalenia zasad i terminu przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów w roku obrotowym 2022.docx (17,80KB)
PDFZarządzenie Nr Fn. 0050.243.2022 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022.pdf (1,48MB)
DOCXZarządzenie Nr Fn.0050.143.2022 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022.docx (21,72KB)
PDFZarządzenie Nr Fn. 0050.242.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf (892,29KB)

DOCXZarządzenie Nr Fn.0050.242.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.docx (23,27KB)
PDFZarządzenie Nr MKOŚ.0050.241.2022 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego na pierwszym piętrze w budynku mieszkalnym wielolokalowym-wielorodzinnym położonym w Głogó. 3 Maja nr 2 wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 982-10000.pdf (432,54KB)
DOCXZarządzenie Nr MKOŚ.0050.241.2022 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego na pierwszym piętrze w budynku mieszkalnym wielolokalowym-wielorodzinnym położonym w Głogó. 3 Maja nr 2 wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 982-10000.docx (17,62KB)
PDFZarządzenie Nr MKOŚ.0050.240.2022 w sprawie wycofania i unieważnienia w całości zarządzenia z dnia 13 stycznia 2022 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego na pierwszym piętrze ul. Dworcowa ul. 3 Maja nr 2.pdf (372,11KB)
DOCXZarządzenie Nr MKOŚ.0050.240.2022 w sprawie wycofania i unieważnienia w całości zarządzenia z dnia 13 stycznia 2022 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego na pierwszym piętrze ul. Dworcowa ul. 3 Maja nr 2.docx (16,15KB)

PDFZarządzenie Nr Fn.0050.239.2022 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022.pdf (448,31KB)

DOCXZarządzenie Nr FN.0050.239.2022 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022.docx (23,05KB)
PDFZarządzenie Nr Fn.0050.238.2022 w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2037.pdf (4,81MB)

DOCXZarządzenie Nr Fn.0050.238.2022 w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2037.docx (13,11KB)
PDFZarządzenie Nr Fn 0050.237.2022 w sprawie projektu budżetu gminy Głogówek na rok 2023.pdf (15,27MB)

DOCXZarządzenie nr FN.0050.237.2022 w sprawie projektu budżetu gminy Głogówek na rok 2023.docx (14,42KB)

PDFZarządzenie Nr Fn.005.236b.2022 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022.pdf (1,12MB)

DOCXZarządzenie Nr Fn.0050.236b.2022 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022.docx (31,55KB)
PDFZarządzenie Nr Fn.0050.236a.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf (518,00KB)
DOCXZarządzenie Nr Fn.0050.236a.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.docx (20,63KB)
PDFZarządzenie PIR.0050.236.2022 w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego na projekt bożonarodzeniowej kartki świątecznej promującej gminę Głogówek i powołania komisji konkursowej.pdf (207,83KB)
DOCXZarządzenie PIR.0050.236.2022 w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego na projekt bożonarodzeniowej kartki świątecznej promującej gminę Głogówek i powołania komisji konkursowej.docx (15,26KB)