Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2023

LXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

DOCXa. w sprawie wsprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2023.docx (15,35KB)
PDFa. w sprawie wsprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2023.pdf (332,10KB)
DOCXb. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek .docx (14,28KB)
PDFb. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek .pdf (119,56KB)
DOCXc. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się.docx (11,04KB)
PDFc. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się.pdf (281,75KB)
 

LXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa. w sprawie zmian w budżenie na rok 2023.pdf (261,52KB)
DOCXa. w sprawie zmian w budżenie na rok 2023.docx (29,29KB)
DOCXb. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.docx (14,25KB)
PDFb. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.pdf (119,51KB)
DOCXc.w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gminnej to jest działki.docx (13,11KB)
PDFc.w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gminnej to jest działki.pdf (282,71KB)
DOCXd. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków itrybu przyznawania izwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.docx (12,44KB)
PDFd. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków itrybu przyznawania izwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.pdf (273,41KB)
DOCXe. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia zpomocy społecznej będących wzakresie zadań własnych gminy.docx (12,71KB)
PDFe. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia zpomocy społecznej będących wzakresie zadań własnych gminy.pdf (279,21KB)
PDFf. zmieniająca uchwałę wsprawie współdziałania zGminą Kędzierzyn-Koźle wzakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym zterenu Gminy Głogówek.pdf (265,81KB)
DOCXf. zmieniająca uchwałę wsprawie współdziałania zGminą Kędzierzyn-Koźle wzakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym zterenu Gminy Głogówek.docx (11,55KB)
 

 

LXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.pdf (242,67KB)
DOCXa. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.docx (24,85KB)
DOCXb. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.docx (14,25KB)
PDFb. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.pdf (119,51KB)
PDFc. w sprawie zmiany uchwały wsprawie trybu isposobu powoływania iodwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.pdf (270,21KB)
DOCXc. w sprawie zmiany uchwały wsprawie trybu isposobu powoływania iodwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.docx (11,57KB)
PDFd. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania iodpłatności za usługi opiekuńcze ispecjalistyczne usługi opiekuńcze.pdf (296,23KB)
DOCXd. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania iodpłatności za usługi opiekuńcze ispecjalistyczne usługi opiekuńcze.docx (15,07KB)
PDFe. w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf (478,70KB)
DOCXe. w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.docx (12,51KB)
PDFf. w sprawie zmiany Statutu Gminy Głogówek.pdf (330,19KB)
DOCXf. w sprawie zmiany Statutu Gminy Głogówek.docx (13,50KB)
PDFg. w sprawie ustalenia dopłaty do taryf do zbiorowego zaopatrzenia wwodę.pdf (280,14KB)
DOCXg. w sprawie ustalenia dopłaty do taryf do zbiorowego zaopatrzenia wwodę.docx (12,74KB)
PDFh. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gminnej.pdf (276,36KB)
DOCXh. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gminnej.docx (11,97KB)

 

LXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFw sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2023.pdf (473,71KB)
DOCXw sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2023.docx (20,78KB)
PDFw sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.pdf (120,98KB)
DOCXw sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.docx (14,38KB)
PDFw sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia i ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.pdf (118,00KB)
DOCXw sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia i ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.docx (17,38KB)
PDFw sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Głogówek na lata 2023-2030.pdf (275,26KB)
DOCXw sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Głogówek na lata 2023-2030.docx (11,82KB)
DOCXw sprawie trybu isposobu powoływania iodwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.docx (12,46KB)
PDFw sprawie trybu isposobu powoływania iodwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.pdf (269,78KB)
PDFw sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców budynków przy placu Karola Miarki 2c-2d iul. Krótkiej 3.pdf (294,67KB)
DOCXw sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców budynków przy placu Karola Miarki 2c-2d iul. Krótkiej 3.docx (12,13KB)
DOCXw sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców budynku przy ul. Spółdzielczej 6.docx (12,05KB)
PDFw sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców budynku przy ul. Spółdzielczej 6.pdf (295,72KB)
DOCXw sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców budynków przy ul. Mickiewicza 12-14-16 iul. Szkolnej 2a-2b.docx (12,14KB)
PDFw sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców budynków przy ul. Mickiewicza 12-14-16 iul. Szkolnej 2a-2b.pdf (296,66KB)
PDFw sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego ZKG Sp. z o.o.pdf (275,30KB)
DOCXw sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego ZKG Sp. z o.o.docx (11,86KB)
PDFw sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej wGłogówku.pdf (476,54KB)
DOCXw sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej wGłogówku.docx (12,47KB)
DOCXw sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa.docx (12,16KB)
PDFw sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa.pdf (270,04KB)
 

 

LXXII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFw sprawie udzielenia Burmistrzowi Głogówka wotum zaufania.pdf (258,82KB)
DOCXw sprawie udzielenia Burmistrzowi Głogówka wotum zaufania.docx (10,80KB)
PDFw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem zwykonania budżetu za 2022rok.pdf (259,94KB)
DOCXw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem zwykonania budżetu za 2022rok.docx (11,20KB)
PDFw sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głogówka.pdf (229,11KB)
DOCXw sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głogówka.docx (10,92KB)
DOCXw sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.docx (35,91KB)
PDFw sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.pdf (285,54KB)
DOCXw sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.docx (14,25KB)
PDFw sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.pdf (119,49KB)
PDFw sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.pdf (266,22KB)
DOCXw sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.docx (11,63KB)
DOCXw sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt wośrodkach wsparcia.docx (13,29KB)
PDFw sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt wośrodkach wsparcia.pdf (289,50KB)
PDFw sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Głogówek.pdf (19,13MB)
DOCXw sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Głogówek.docx (16,36KB)
PDFw sprawie wsprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2023-2030.pdf (9,10MB)
DOCXw sprawie wsprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2023-2030.docx (12,91KB)
DOCXw sprawie przyznania tytułu Zasłużeni dla Gminy Głogówek.docx (12,75KB)
PDFw sprawie przyznania tytułu Zasłużeni dla Gminy Głogówek.pdf (504,61KB)
 

LXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFw sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.pdf (220,74KB)
DOCXw sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.docx (19,77KB)
PDFWPF.pdf (119,49KB)
DOCXWPF.docx (14,25KB)
 

LXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa w sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2023.pdf (333,51KB)
DOCXa w sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2023.docx (15,49KB)
PDFb WPF.pdf (119,55KB)
PDFc w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf (587,71KB)
DOCXc w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.docx (13,34KB)
PDFd zmieniająca uchwałę wsprawie ustanowienia pomnika przyrody Alei Lipowej wGłogówku.pdf (282,83KB)
DOCXd zmieniająca uchwałę wsprawie ustanowienia pomnika przyrody Alei Lipowej wGłogówku.docx (11,92KB)
DOCXe w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci iMłodzieży.docx (12,66KB)
PDFe w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci iMłodzieży.pdf (422,88KB)
PDFf w sprawie zasad udzielania irozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.pdf (299,32KB)
DOCXf w sprawie zasad udzielania irozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.docx (14,42KB)
PDFg w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf (667,57KB)
DOCXg w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.docx (12,67KB)
PDFh w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych.pdf (262,11KB)
DOCXh w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych.docx (11,78KB)
PDFi w sprawie zmiany uchwały wsprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP.pdf (9,56MB)
DOCXi w sprawie zmiany uchwały wsprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP.docx (12,09KB)

 

LXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.pdf (248,31KB)
PDFb WPF.pdf (120,03KB)
PDFc w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejskiej iGminnej Biblioteki Publicznej wGłogówku zlokalizowanej wSzonowie.pdf (278,85KB)
DOCXc w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejskiej iGminnej Biblioteki Publicznej wGłogówku zlokalizowanej wSzonowie.docx (12,99KB)
PDFd w sprawie wniesienia nieruchomości w formie aportu do spółki Zakład Komunalny Głogówek.pdf (281,23KB)
DOCXd w sprawie wniesienia nieruchomości w formie aportu do spółki Zakład Komunalny Głogówek.docx (13,21KB)
PDFe w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Komunalnego Głogówek Sp. z o.o.pdf (281,48KB)
DOCXe w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Komunalnego Głogówek Sp. z o.o.docx (12,83KB)
DOCXf w sprawie zmiany uchwały wsprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.docx (13,95KB)
PDFf w sprawie zmiany uchwały wsprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.pdf (329,59KB)
PDFg w sprawie zmiany uchwały wsprawie poboru podatków iopłat wdrodze inkasa.pdf (328,97KB)
DOCXg w sprawie zmiany uchwały wsprawie poboru podatków iopłat wdrodze inkasa.docx (14,15KB)
PDFh w sprawie ustalenia dopłaty do taryf do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków .pdf (118,08KB)
DOCXh w sprawie ustalenia dopłaty do taryf do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.docx (12,51KB)
DOCXi w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy wzakresie dożywiania dla osób objętych programem.docx (11,95KB)
PDFi w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy wzakresie dożywiania dla osób objętych programem.pdf (276,74KB)
PDFj w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków wzakresie dożywiania wformie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych programem.pdf (271,03KB)
DOCXj w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków wzakresie dożywiania wformie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych programem.docx (12,21KB)
PDFk w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.pdf (494,38KB)
DOCXk w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.docx (12,50KB)

 

LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.pdf (273,42KB)
DOCXa w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.docx (37,24KB)
PDFb WPF.pdf (157,49KB)
DOCXb WPF.docx (14,78KB)
PDFc zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci młodzieży uczniów.pdf (274,96KB)
DOCXc zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci młodzieży uczniów.docx (12,61KB)
PDFd w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejskiej iGminnej Biblioteki Publicznej wGłogówku zlokalizowanej wGłogówku – wBaszcie.pdf (277,19KB)
DOCXd w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejskiej iGminnej Biblioteki Publicznej wGłogówku zlokalizowanej wGłogówku – wBaszcie.docx (12,68KB)
PDFe w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejskiej iGminnej Biblioteki Publicznej wGłogówku zlokalizowanej wSzonowie.pdf (278,82KB)
DOCXe w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejskiej iGminnej Biblioteki Publicznej wGłogówku zlokalizowanej wSzonowie.docx (12,85KB)
PDFf w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior” w Głogówku.pdf (357,60KB)
DOCXf w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior” w Głogówku.docx (15,04KB)
DOCXg zmiana Uchwały wsprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy wzakresie dożywiania dla osób objętych programem.docx (12,37KB)
PDFg zmiana Uchwały wsprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy wzakresie dożywiania dla osób objętych programem.pdf (272,48KB)
PDFh w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (269,43KB)
DOCXh w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.docx (11,69KB)
PDFi w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka.pdf (281,26KB)
DOCXi w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka.docx (12,84KB)
PDFj w sprawie zmiany uchwały wsprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wdrodze inkasa oraz określenia inkasentów iwynagrodzenia za inkaso.pdf (330,31KB)
DOCXj w sprawie zmiany uchwały wsprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wdrodze inkasa oraz określenia inkasentów iwynagrodzenia za inkaso.docx (13,88KB)
PDFk w sprawie zmiany uchwały wsprawie poboru podatków iopłat wdrodze inkasa.pdf (329,53KB)
DOCXk w sprawie zmiany uchwały wsprawie poboru podatków iopłat wdrodze inkasa.docx (14,12KB)