Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2023

LXXVI   Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDF646. w sprawie wsprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2023.pdf (233,75KB)
DOCX646. w sprawie wsprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2023.docx (13,78KB)
PDF647. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.pdf (4,24MB)
PDF648. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się.pdf (192,08KB)
DOCX648. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się.docx (10,26KB)
 

LXXV   Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

DOCX640.w sprawie wsprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2023.docx (20,08KB)
PDF640.w sprawie wsprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2023.pdf (385,56KB)
PDF641. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.pdf (4,24MB)
DOCX642. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gminnej to jest działki.docx (11,20KB)
PDF642.w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gminnej to jest działki.pdf (179,87KB)
PDF643. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków itrybu przyznawania izwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.pdf (176,15KB)
DOCX643. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków itrybu przyznawania izwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.docx (10,85KB)
PDF644. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia zpomocy społecznej będących wzakresie zadań własnych gminy.pdf (179,46KB)
DOCX644. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia zpomocy społecznej będących wzakresie zadań własnych gminy.docx (10,75KB)
PDF645. zmieniająca uchwałę wsprawie współdziałania zGminą Kędzierzyn-Koźle wzakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym zterenu Gminy Głogówek.pdf (171,42KB)
DOCX645. zmieniająca uchwałę wsprawie współdziałania zGminą Kędzierzyn-Koźle wzakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym zterenu Gminy Głogówek.docx (9,98KB)

 

LXXIV   Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDF632. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.pdf (290,46KB)
DOCX632. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.docx (16,47KB)
PDF633. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.pdf (4,25MB)
PDF634. w sprawie zmiany uchwały wsprawie trybu isposobu powoływania iodwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.pdf (172,89KB)
DOCX634. w sprawie zmiany uchwały wsprawie trybu isposobu powoływania iodwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.docx (10,10KB)
DOCX635. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania iodpłatności za usługi opiekuńcze ispecjalistyczne usługi opiekuńcze.docx (13,55KB)
PDF635. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania iodpłatności za usługi opiekuńcze ispecjalistyczne usługi opiekuńcze.pdf (203,95KB)
PDF636. w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf (385,54KB)
DOCX636. w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.docx (11,07KB)
PDF637. w sprawie zmiany Statutu Gminy Głogówek.pdf (237,15KB)
DOCX637. w sprawie zmiany Statutu Gminy Głogówek.docx (11,96KB)
PDF638. w sprawie ustalenia dopłaty do taryf do zbiorowego zaopatrzenia wwodę.pdf (173,71KB)
DOCX638. w sprawie ustalenia dopłaty do taryf do zbiorowego zaopatrzenia wwodę.docx (10,39KB)
PDF639. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gminnej.pdf (457,02KB)
DOCX639. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gminnej.docx (11,27KB)

 

LXXIII   Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

DOCX621. w sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2023.docx (19,23KB)
PDF621. w sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2023.pdf (377,89KB)
PDF622. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2023-2037.pdf (4,25MB)
PDF623. w sprawie zmiany uchwały wsprawie wprowadzenia iustalenia dziennych stawek opłaty targowej.pdf (209,68KB)
DOCX623. w sprawie zmiany uchwały wsprawie wprowadzenia iustalenia dziennych stawek opłaty targowej.docx (12,59KB)
PDF624. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Głogówek na lata 2023-2030.pdf (165,84KB)
DOCX624. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Głogówek na lata 2023-2030.docx (9,66KB)
PDF625. w sprawie trybu isposobu powoływania iodwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.pdf (171,62KB)
DOCX625. w sprawie trybu isposobu powoływania iodwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.docx (10,87KB)
DOCX626. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców budynków przy placu Karola Miarki 2c-2d iul. Krótkiej 3.docx (11,88KB)
PDF626. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców budynków przy placu Karola Miarki 2c-2d iul. Krótkiej 3.pdf (283,59KB)
DOCX627. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców budynku przy ul. Spółdzielczej 6.docx (11,80KB)
PDF627. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców budynku przy ul. Spółdzielczej 6.pdf (282,76KB)
PDF628. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców budynków przy ul. Mickiewicza 12-14-16 iul. Szkolnej 2a-2b.pdf (283,84KB)
DOCX628. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców budynków przy ul. Mickiewicza 12-14-16 iul. Szkolnej 2a-2b.docx (11,90KB)
PDF629. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego ZKG Sp. z o.o.pdf (169,96KB)
DOCX629. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego ZKG Sp. z o.o.docx (9,86KB)
PDF630. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej wGłogówku.pdf (379,61KB)
DOCX630. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej wGłogówku.docx (10,95KB)
PDF631. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa.pdf (172,55KB)
DOCX631. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa.docx (10,46KB)

 

LXXII   Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

DOCX611. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głogówka wotum zaufania.docx (9,25KB)
PDF611. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głogówka wotum zaufania.pdf (161,54KB)
PDF612. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem zwykonania budżetu za 2022rok.pdf (161,55KB)
DOCX612. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem zwykonania budżetu za 2022rok.docx (9,56KB)
PDF613. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głogówka.pdf (166,96KB)
DOCX613. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głogówka.docx (9,96KB)
DOCX614. w sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2023.docx (21,73KB)
PDF614. w sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2023.pdf (414,05KB)
PDF615. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2023-2037.pdf (4,25MB)
DOCX616. w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.docx (9,68KB)
PDF616. w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.pdf (166,16KB)
PDF617. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt wośrodkach wsparcia.pdf (192,13KB)
DOCX617. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt wośrodkach wsparcia.docx (11,46KB)
PDF618. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego iobszaru rewitalizacji Gminy Głogówek.pdf (19,03MB)
DOCX618. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego iobszaru rewitalizacji Gminy Głogówek.docx (13,69KB)
PDF619. w sprawie wsprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2023-2030.pdf (8,96MB)
DOCX619. w sprawie wsprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2023-2030.docx (10,58KB)
PDF620. w sprawie przyznania tytułu „Zasłużeni dla Gminy Głogówek”.pdf (399,46KB)
DOCX620. w sprawie przyznania tytułu „Zasłużeni dla Gminy Głogówek”.docx (10,65KB)
 

LXXI   Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDF610. w sprawie zmieny wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2023-2037.pdf (4,25MB)
PDF609. w sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2023.pdf (227,63KB)
DOCX609. w sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2023.docx (13,40KB)

 

LXX   Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDF608. w sprawie zmiany uchwały wsprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP.pdf (9,49MB)
DOCX608. w sprawie zmiany uchwały wsprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP.docx (11,06KB)
PDF607. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych.pdf (170,06KB)
DOCX607. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych.docx (10,24KB)
PDF606. w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf (574,05KB)
DOCX606. w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.docx (11,17KB)
PDF605. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci iMłodzieży.pdf (322,21KB)
DOCX605. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci iMłodzieży.docx (10,87KB)
PDF604. zmieniająca uchwałę wsprawie ustanowienia pomnika przyrody Alei Lipowej wGłogówku.pdf (180,46KB)
DOCX604. zmieniająca uchwałę wsprawie ustanowienia pomnika przyrody Alei Lipowej wGłogówku.docx (10,10KB)
PDF603. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf (436,24KB)
DOCX603. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.docx (10,82KB)
PDF602. WPF.pdf (4,25MB)
DOCX601. w sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2023.docx (16,33KB)
PDF601. w sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2023.pdf (292,70KB)
 

 

LXIX   Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

DOCX600. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.docx (10,90KB)
PDF600. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.pdf (390,13KB)
PDF599. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków wzakresie dożywiania wformie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych programem.pdf (172,20KB)
DOCX599. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków wzakresie dożywiania wformie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych programem.docx (10,65KB)
PDF598. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy wzakresie dożywiania dla osób objętych programem.pdf (174,22KB)
DOCX598. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy wzakresie dożywiania dla osób objętych programem.docx (10,76KB)
DOCX597. w sprawie ustalenia dopłaty do taryf do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.docx (10,34KB)
PDF597. w sprawie ustalenia dopłaty do taryf do zbiorowego zaopatrzenia wwodę izbiorowego odprowadzania ścieków.pdf (172,74KB)
PDF596. w sprawie zmiany uchwały wsprawie poboru podatków iopłat wdrodze inkasa.pdf (239,96KB)
DOCX596. w sprawie zmiany uchwały wsprawie poboru podatków iopłat wdrodze inkasa.docx (12,71KB)
PDF595. w sprawie zmiany uchwały wsprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.pdf (240,62KB)
DOCX595. w sprawie zmiany uchwały wsprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.docx (12,53KB)
DOCX594. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Komunalnego Głogówek Sp. z o.o.docx (10,44KB)
PDF594. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Komunalnego Głogówek Sp. z o.o.pdf (174,76KB)
PDF593. w sprawie wniesienia nieruchomości w formie aportu do spółki Zakład Komunalny Głogówek.pdf (172,57KB)
DOCX593. w sprawie wniesienia nieruchomości w formie aportu do spółki Zakład Komunalny Głogówek.docx (10,77KB)
DOCX592. w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejskiej iGminnej Biblioteki Publicznej wGłogówku zlokalizowanej wSzonowie.docx (12,69KB)
PDF592. w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejskiej iGminnej Biblioteki Publicznej wGłogówku zlokalizowanej wSzonowie.pdf (267,29KB)
PDF591. WPF.pdf (4,25MB)
DOCX590. w sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2023.docx (21,23KB)
PDF590. w sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2023.pdf (401,34KB)

 

LXVIII   Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDF589. w sprawie zmiany uchwały wsprawie poboru podatków iopłat wdrodze inkasa.pdf (241,79KB)
DOCX589. w sprawie zmiany uchwały wsprawie poboru podatków iopłat wdrodze inkasa.docx (12,70KB)
PDF588. w sprawie zmiany uchwały wsprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wdrodze inkasa oraz określenia inkasentów iwynagrodzenia za inkaso.pdf (243,46KB)
DOCX588. w sprawie zmiany uchwały wsprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wdrodze inkasa oraz określenia inkasentów iwynagrodzenia za inkaso.docx (12,45KB)
PDF587. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka.pdf (269,07KB)
DOCX587. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka.docx (12,56KB)
DOCX586. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.docx (10,05KB)
PDF586. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (168,83KB)
PDF585. zmiana Uchwały wsprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy wzakresie dożywiania dla osób objętych programem.pdf (175,67KB)
DOCX585. zmiana Uchwały wsprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy wzakresie dożywiania dla osób objętych programem.docx (10,83KB)
PDF584. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior” w Głogówku.pdf (260,87KB)
DOCX584. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior” w Głogówku.docx (13,36KB)
DOCX583. w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejskiej iGminnej Biblioteki Publicznej wGłogówku zlokalizowanej wGłogówku – wBaszcie.docx (12,39KB)
PDF583. w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejskiej iGminnej Biblioteki Publicznej wGłogówku zlokalizowanej wGłogówku – wBaszcie.pdf (266,63KB)
PDF582. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci młodzieży uczniów.pdf (172,44KB)
DOCX582 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci młodzieży uczniów.docx (10,43KB)
PDF581. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2023-2037.pdf (4,18MB)
DOCX580. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.docx (20,84KB)
PDF580. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.pdf (366,18KB)