Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023 r.

PDFInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych rzeki Osobłogi.pdf (94,41KB)
PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji udzielenia pozwoleń wodnoprawnych t.j. wykonanie urządzenia wodnego oraz pobór wód podziemnych w Racławicach Śląskich.pdf (118,09KB)
PDFrysunek planu_projekt.pdf (37,19MB)
PDFtreść planu_projekt.pdf (1,03MB)
PDFuzasadnienie_projekt.pdf (105,02KB)
PDFObwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głogówekwraz z przysiółkiem Głogowiec.pdf (156,36KB)
PDFObwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych t.j. wykonanie urządzenia wodnego oraz pobór wód podziemnych w Racławicach Śląskich.pdf (115,79KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej przebudowę linii napowietrznej nN budowę linii kablowej nN w Szonowie.pdf (180,67KB)
PDFInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia obowiązku likwidacji urządzenia wodnego które zostało wykonane bez wcześniejszego uzyskania wymaganego pozwolenia wodnoprawnego w Głogówku.pdf (85,14KB)
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych t.j. wykonanie urządzenia wodnego oraz pobór wód podziemnych w Racławicach Śląskich.pdf (111,96KB)
PDFObwieszczenie w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Głogówek na lata 2023-2030.pdf (177,13KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa linii kablowej nN i przebudowa linii napowietrznej nN w Szonowie.pdf (174,84KB)
PDFObwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji INSTALACJI WYTWARZANIA MASY BITUMICZNEJ w zakładzie produkcyjnym Wytwórnia Mas Bitumicznych w Rzepczach gmina Głogówek.pdf (285,72KB)
PDFInformacja o wszczęciu postępowania sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w zakresie przebudowy rowu przydrożnego zlokalizowanego w obrębie działki nr 65 obr. 0098 Leśnik.pdf (89,45KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY numer PRD7108A wraz z kablową linią zasilającą oraz kanalizacją kablową.pdf (204,91KB)
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2023 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej na terenie Województwa Opolskiego w 2023 roku.pdf (17,13MB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY w Zawadzie.pdf (176,04KB)
PDFInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego ziemnego stawu rybnego pomostu stałego drewnianego oraz szczególne korzystanie z wód w Kazimierzu.pdf (106,25KB)
PDFInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w postaci odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z drogi krajowej nr 40 w Mochowie.pdf (106,52KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY w Zawadzie.pdf (174,92KB)
DOCDecyzja o legalizacji budowy instalacji wytwarzania masy bitumicznej w Rzepczach - edytowalna.doc (86,00KB)
PDFDecyzja o legalizacji budowy instalacji wytwarzania masy bitumicznej w Rzepczach - podpisana.pdf (1,67MB)
DOCObwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie legalizacji instalacji wytwarzania masy bitumicznej w zakładzie produkcyjnym wytwórnia mas bitumicznych w Rzepczach gmina Głogówek - edytowalne.doc (40,00KB)
PDFObwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie legalizacji instalacji wytwarzania masy bitumicznej w zakładzie produkcyjnym wytwórnia mas bitumicznych w Rzepczach gmina Głogówek - podpisane.pdf (479,80KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play wraz z kablową linią zasilającą oraz kanalizacją kablową.pdf (179,32KB)
ZIPZałączniki do obwieszczenia.zip (48,68MB)
PDFObwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głogówek obręby Głogówek Winiary Wielkie Oracze wraz z przysiółkiem Głogowiec obręb Głogowiec.pdf (182,95KB)