Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Styczeń 2023 r.

PDFZarządzenie Nr EOZ.0050.16.2023 w sprawie ustalenia na rok 2023 plany dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Głogówek specjalności i form kształcenia.pdf (1,42MB)
DOCXZarządzenie Nr EOZ.0050.16.2023 w sprawie ustalenia na rok 2023 plany dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Głogówek specjalności i form kształcenia.docx (23,72KB)
PDFZarządzenie Nr.EOZ.0050.15.2023 w sprawie określenia przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 20232024 do publicznych przedszkoli oraz klas I szkół.pdf (321,18KB)
DOCXZarządzenie Nr.EOZ.0050.15.2023 w sprawie określenia przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 20232024 do publicznych przedszkoli oraz klas I szkół.docx (20,37KB)

PDFZarządzenie Nr Fn.0050.14.2023 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2023.pdf (1,26MB)

DOCXZarządzenie Nr Fn.0050.14.2023 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2023.docx (37,39KB)
PDFZarządzenie Nr OR.0050.13.2023 w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT.pdf (278,22KB)
DOCZarządzenie Nr OR.0050.13.2023 w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT.doc (33,50KB)

PDFZarządzenie Nr F.0050.11.2023 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2023.pdf (764,27KB)

DOCXZarządzenie Nr Fn.0050.11.2023 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2023.docx (25,06KB)
PDFZarządzenie Nr FN.0050.10.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.pdf (492,61KB)

DOCXZarządzenie Nr FN.0050.10.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.docx (18,99KB)
PDFZarządzenie Nr Or.0050.10.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą- stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego.pdf (213,45KB)

DOCXZarządzenie Nr Or.0050.10.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą- stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego.docx (14,26KB)
PDFZarządzenie Nr PiR.0050.9.2023 w sprawie powołania Komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie Wykonanie usług z zakresu pomocy społecznej dla mieszkańców Gminy.pdf (294,29KB)
DOCXZarządzenie Nr PiR.0050.9.2023 w sprawie powołania Komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie Wykonanie usług z zakresu pomocy społecznej dla mieszkańców Gminy.docx (14,75KB)
PDFZarządzenie Nr PIR.0050.8.2023 w sprawie powołania Komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2023 rok.pdf (268,68KB)

DOCXZarządzenie Nr PiR.0050.8.2023 w sprawie powołania Komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2023 rok.docx (16,42KB)
PDFZarządzenie Nr EOZ.0050.7.2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr EOZ.0050.270.2022 Burmistrza Głogówka z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie powołania komisji gminnych konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2022-2023.pdf (247,88KB)
DOCXZarządzenie Nr EOZ.0050.7.2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr EOZ.0050.270.2022 Burmistrza Głogówka z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie powołania komisji gminnych konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2022-2023.docx (13,62KB)

PDFZarządzenie Nr Fn.0050.6.2023 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2023.pdf (890,23KB)

DOCXZarządzenie Nr Fn.0050.6.2023 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2023.docx (25,76KB)
PDFZarządzenie Nr Fn.0050.5.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.pdf (549,10KB)

DOCXZarządzenie Nr Fn.0050.5.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.docx (19,73KB)
PDFZarządzenie Nr EOZ.0050.4.2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr EOZ.0050.270.2022 Burmistrza Głogówka z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie powołania komisji gminnych konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2022-2023.pdf (245,35KB)
DOCXZarządzenie Nr EOZ.0050.4.2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr EOZ.0050.270.2022 Burmistrza Głogówka z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie powołania komisji gminnych konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2022-2023.docx (13,56KB)

PDFZarządzenie Nr.Fn.0050.3.2023 w sprawie przyjęcia planów finansowych budżetu gminy Głogówek na rok 2023.pdf (13,11MB)

DOCXZarządzenie Nr Fn.0050.3.2023 w sprawie przyjęcia planów finansowych budżetu gminy Głogówek na rok 2023.docx (108,06KB)
PDFZarządzenie Nr.IZP.0050.2.2023 o powołaniu komisji przetargowej.pdf (246,63KB)
DOCZarządzenie Nr.IZP.0050.2.2023 o powołaniu komisji przetargowej.doc (28,00KB)

PDFZarządzenie Nr SO.0050.1.2023 w sprawie zaktualizowania norm zużycia paliw płynnych pojazdów specjalnych i sprzętu silnikowego eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Głogówek.pdf (187,48KB)

DOCXZarządzenie Nr SO.0050.1.2023 w sprawie zaktualizowania norm zużycia paliw płynnych pojazdów specjalnych i sprzętu silnikowego eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Głogówek.docx (14,31KB)