Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gminny Program Rewitalizacji

Konsultacje społeczne w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasa.pdf (799,42KB)
DOCXObwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasa.DOCX (17,92KB)
DOCXProjekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad...docx (19,55KB)
DOCXFormularz konsultacji.docx (30,69KB)

PDFsprawozdanie KR.pdf (539,17KB)
DOCXsprawozdanie KR.DOCX (618,23KB)
 

 

UNIEWAŻNIONE NABÓR CZŁONKÓW KOMIETETU REWITALIZACJI GMINY GŁOGÓWEK 

PDFZarządzenie Burmistrza Głogówka z dnia 25 marca 2024 w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komitetu Rewitalizacji.pdf (694,13KB)
PDFOgłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji.pdf (172,34KB)
DOCXFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI.DOCX (23,68KB)

PDFUchwała w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.pdf (400,89KB)

PDFZarządzenie nr IZP.0050.57.2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r.pdf (270,84KB)
PDFOgłoszenie o unieważnieniu naboru członków do Komitetu Rewitalizacji.pdf (220,78KB)

 

UNIEWAŻNIONE Konsultacje społeczne w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

DOCXObwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.DOCX (17,53KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.pdf (784,76KB)

 

PDFsprawozdanie KR.pdf (545,77KB)
DOCXsprawozdanie KR.DOCX (618,80KB)
 

Od 18.01.2024 do 12.02.2024 roku prowadzone są konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

a) papierowej, poprzez dostarczenie lub przesłanie pocztą wypełnionego formularza konsultacyjnego na adres: Urząd Miejski w Głogówku, ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek,

b) elektronicznej poprzez: 

• przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego na adres gpr@glogowek.pl;

• wypełnienie elektronicznego formularza uwag; https://ankieta.deltapartner.org.pl/glogowek_kr_formularz 

• wypełnienie elektronicznego formularza ankiety; https://ankieta.deltapartner.org.pl/glogowek_kr_ankieta 

c) podczas otwartego spotkania konsultacyjnego on-line, które odbędzie się 25.01.2024 r. o godzinie 14:00,

d) poprzez system ePUAP na adres skrytki: /UMGLOGOWEK/skrytka.

W przypadku dostarczenia formularza za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Głogówku.

DOCXProjekt Uchwały z Załącznikiem - Regulaminem Komitetu Rewitalizacji Gmin...docx (36,83KB)
DOCXFormularz konsultacji.docx (30,77KB)
 

_________________________________________________________________________________________________

KONSULTACJE SPOŁECZNE
Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Głogówek na lata 2023-2030

PDFZarządzenie Nr IZP.0050.168.2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Głogówek na lata 2023-2030.pdf (690,90KB)
DOCXZarządzenie Nr IZP.0050.168.2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Głogówek na lata 2023-2030.DOCX (17,83KB)

 

PDFGminny Program Rewitalizacji_projekt.pdf (7,60MB)
DOCXGminny Program Rewitalizacji_projekt.docx (4,97MB)
PDFKIERUNKI ZMIAN F-P.PDF (2,95MB)

DOCXFormularz konsultacji_ projekt GPR.DOCX (24,91KB)

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

1) papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza: DOCXFormularz konsultacji_ projekt GPR.DOCX (24,91KB)
oraz pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/glogowek_gpr_formularz

2) spotkania otwartego w formule on-line 1 grudnia o godz. 12.00. Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/86058423984?pwd=WFNucGZGUXhtdWdEVEp2dkExSXE4Zz09

3) wypełnienia elektronicznej ankiety dostępnej pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/glogowek_gpr_ankieta

 

Wypełnione formularze można dostarczyć:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gpr@glogowek.pl;

2) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Głogówku,  ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek;

3) osobiście do Urzędu Miejskiego w Głogówku,  ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek w godzinach pracy urzędu;

4) poprzez system ePUAP na adres skrytki: /UMGLOGOWEK/skrytka

5) poprzez wypełnienie formularza uwag on-line: https://ankieta.deltapartner.org.pl/glogowek_gpr_formularz.

 

PDFSprawozdanie z opiniowania projektu GPR.pdf (915,35KB)
PDFsprawozdanie_konsultacje GPR Głogówek.pdf (603,97KB)

_________________________________________________________________________________________________

PDFOgłoszenie w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Głogówek na lata 2023-2030.pdf (174,67KB)
PDFObwieszczenie w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Głogówek na lata 2023-2030.pdf (177,13KB)

PDFUchwała Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Głogówek.pdf (19,03MB)

PDFRaport z konsultacji społecznych.pdf (1,00MB)

DOCXProjekt uchwały w sprawie wyznaczenia OZ i OR z uzasadnieniem.docx (17,58KB)
PDFzałącznik do projektu uchwały - mapa.pdf (12,55MB)
DOCXformularz konsultacyjny.DOCX (23,47KB)

PDFDiagnoza delimitacyjna.pdf (4,25MB)
DOCXDiagnoza delimitacyjna.docx (7,37MB)

PDFZarządzenie Nr IZP.0050.61.2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Głogówek na podstawie art.5a ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym.pdf (460,74KB)
DOCXZarządzenie Nr IZP.0050.61.2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Głogówek na podstawie art.5a ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym.docx (17,12KB)