Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Lipiec 2023 r.

PDFZarządzenie Nr FN.0050.119.2023 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2023.pdf (978,34KB)

PDFZarządzenie Nr FN.0050.118.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.pdf (593,86KB)
PDFZarządzenie Nr FN.0050.117.2023 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2023.pdf (927,98KB)
PDFZarządzenie Nr MKOŚ.0050.116.2023 w sprawie zatwierdzenia regulaminu i kryteriów oceny koron dożynkowych pn- Konkurs Koron i Wieńców Dożynkowych 2023 organizowanego na terenie Gminy Głogówek.pdf (1,25MB)
PDFZarządzenie Nr MKOŚ.0050.115.2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego na drugim piętrze położonym w Głogó. Kościelnej 10 wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 85-1000 części w działce nr 527-2 mapa 6 obręb Głogówek.pdf (630,56KB)
DOCXZarządzenie Nr MKOŚ.0050.115.2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego na drugim piętrze położonym w Głogó. Kościelnej 10 wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 85-1000 części w działce nr 527-2 mapa 6 obręb Głogówek.docx (18,59KB)
PDFZarządzenie Nr MKOŚ.0050.114.2023 w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej.pdf (266,69KB)
DOCXZarządzenie Nr MKOŚ.0050.114.2023 w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej.docx (16,32KB)
PDFZarządzenie Nr Fn.0050.113.2023 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2023.pdf (1,82MB)
PDFZarządzenie Nr FN.0050.112.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.pdf (654,53KB)
PDFZarządzenie Nr MKOŚ.0050.111.2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 w klatce schodowej usytuowanego na pierwszym piętrze w budynku mieszkalnym położonym w Głogówku przy . 3-go Maja 1-3 wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 461-10000.pdf (616,41KB)
DOCXZarządzenie Nr MKOŚ.0050.111.2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 w klatce schodowej usytuowanego na pierwszym piętrze w budynku mieszkalnym położonym w Głogówku przy . 3-go Maja 1-3 wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 461-10000.docx (18,46KB)
PDFZarządzenie Nr MKOŚ.0050.110.2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego na pierwszym piętrze w budynku mieszkalnym położonym w Głogówku . Rynek 5 wraz ze sprzedażą udziału 7-100 części w działce nr 583-2 mapa 6 Głogówek.pdf (602,94KB)
DOCXZarządzenie Nr MKOŚ.0050.110.2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego na pierwszym piętrze w budynku mieszkalnym położonym w Głogówku . Rynek 5 wraz ze sprzedażą udziału 7-100 części w działce nr 583-2 mapa 6 Głogówek.docx (18,43KB)
PDFZarządzenie Nr MKOŚ.0050.109.2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego na pierwszym piętrze w budynku mieszkalnym położonym w Głogówku ul. Dworcowej 13 wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 140-1000 części.pdf (602,74KB)
DOCXZarządzenie Nr MKOŚ.0050.109.2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego na pierwszym piętrze w budynku mieszkalnym położonym w Głogówku ul. Dworcowej 13 wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 140-1000 części.docx (18,31KB)
PDFZarządzenie Nr IZP. 0050.108.2023 o powołaniu komisji pn.Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 500 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytpdf.pdf (255,19KB)
DOCZarządzenie Nr IZP. 0050.108.2023 o powołaniu komisji pn.Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 500 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu.doc (28,00KB)
PDFZarządzenie Nr MKOŚ.0050.107.2023 w sprawie sprzedaży działki nr 180-4 mapa 3 obręb Szonów stanowiącej grunty orne o powierzch.1307 ha zapisanej w księdze wieczystej KW Nr OP1P00035953-5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Prudniku V Wydział Ksiąg.pdf (356,09KB)
DOCXarządzenie Nr MKOŚ.0050.107.2023 w sprawie sprzedaży działki nr 180-4 mapa 3 obręb Szonów stanowiącej grunty orne o powierzch.1307 ha zapisanej w księdze wieczystej KW Nr OP1P00035953-5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Prudniku V Wydział Ksiąg.docx (14,78KB)
PDFZarządzenie Nr MKOŚ.0050.106.2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego na pierwszym piętrze w budynku miesz. Kościuszki nr 21 wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 2421000 części w działce nr 628-1 mapa 6 obręb Głogówek.pdf (606,61KB)
DOCXZarządzenie Nr MKOŚ.0050.106.2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego na pierwszym piętrze w budynku mies. Kościuszki nr 21 wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 242-1000 części w działce nr 628-1 mapa 6 obręb Głogówek.docx (18,26KB)
PDFZarządzenie Nr MKOŚ.0050.105.2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10 usytuowanego na parterze w klatce schodowej nr 14 przy . 3-go maja nr 12-14 wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 57610000 części w działce 571 mapa 6 obręb Winiary.pdf (614,94KB)
DOCXZarządzenie Nr MKOŚ.0050.105.2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10 usytuowanego na parterze w klatce schodowej nr 14 przy . 3-go maja nr 12-14 wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 57610000 części w działce 571 mapa 6 obręb Winiary.docx (17,96KB)
PDFZarządzenia Nr FN.0050.104.2023 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2023.pdf (704,10KB)
PDFZarządzenie Nr FN.0050.103.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.pdf (424,89KB)
PDFZarządzenie Nr PiR.0050.102.2023 w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego w 2024 roku.pdf (621,81KB)
DOCXZarządzenie Nr PiR.0050.102.2023 w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego w 2024 roku.docx (15,39KB)
PDFZarządzenie Nr MKOŚ.0050.101.2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 25 mieszczącego się w klatce schodowej nr 8 przy ul. Rynek nr 7-11 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu obejmującego działkę nr 580-1 mapa 6.pdf (349,56KB)
DOCXZarządzenie Nr MKOŚ.0050.101.2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 25 mieszczącego się w klatce schodowej nr 8 przy ul. Rynek nr 7-11 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu obejmującego działkę nr 580-1 mapa 6.docx (16,88KB)