Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015

PDF1. w sprawie zmiany budżetu.pdf (65,55KB)
PDF1.1. zał. Wykaz zadań inwest..pdf (62,08KB)
PDF2. w sprawie zmiany WPF.pdf (32,45KB)
PDF2.1. zał. do WPF.pdf (572,15KB)
PDF3. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.pdf (45,02KB)
PDF4. w spr. określenia wzorów formularzy dot. podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości.pdf (285,61KB)
PDF5. w spr. określenia wzorów formularzy dot. podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem rolnym.pdf (245,05KB)
PDF6. w spr. określenia wzorów formularzy dot. podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem leśnym.pdf (169,26KB)
PDF7. w spr. uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf (57,39KB)
PDF8. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Błażejowice Dolne.pdf (205,92KB)
PDF9. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Biedrzychowice.pdf (182,13KB)
PDF10. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Chudoba.pdf (181,79KB)
PDF11. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Ciesznów.pdf (181,15KB)
PDF12. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Dzierżysławice.pdf (180,83KB)
PDF13. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Głogowiec.pdf (181,35KB)
PDF14. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Oracze.pdf (179,80KB)
PDF15. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Winiary.pdf (182,33KB)
PDF16. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Góreczno.pdf (181,46KB)
PDF17. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Kazimierz.pdf (182,16KB)
PDF18. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Kierpień.pdf (182,40KB)
PDF19. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Leśnik.pdf (181,82KB)
PDF20. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Mionów.pdf (181,04KB)
PDF21. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Mochów.pdf (182,93KB)
PDF22. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Nowe Kotkowice.pdf (182,13KB)
PDF23. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Racławice Śl..pdf (183,53KB)
PDF24. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Rzepcze.pdf (183,58KB)
PDF25. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa St. Kotkowice.pdf (183,64KB)
PDF26. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Szonów.pdf (183,30KB)
PDF27. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Tomice.pdf (182,45KB)
PDF28. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Twardawa.pdf (183,11KB)
PDF29. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Wierzch.pdf (183,34KB)
PDF30. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Wróblin.pdf (183,53KB)
PDF31. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Zawada.pdf (183,06KB)
PDF32. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Zwiastowice.pdf (182,76KB)