Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

- Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie przetargowym lub rokowaniach.

Urząd Miejski w Głogówku

Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie przetargowym lub w rokowaniach.

 

1.        Sprawę załatwia

Wydział Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Głogówku, ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek.

Inspektor ds. Gospodarki Terenami

Wojciech Witkowski:

pok. 5 (parter), tel. (77) 406-99-22.

2.        Forma załatwienia

Akt notarialny – umowa sprzedaży.

3.        Termin załatwienia

Nie dotyczy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

4.        Tryb odwoławczy

Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego.

5.        Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.);

Na podstawie § 14 uchwały nr XXXVIII/34/2021 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głogówek  (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 9 czerwca 2021 r. poz. 1532);

Na podstawie podjętego przez Burmistrza Głogówka Zarządzenia.

6.    Informacje dodatkowe dla klienta

Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje razem z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej.

Jeżeli będzie to wymagane:

- zostanie ustalona granica prawna na której posadowiony jest budynek, w którym sprzedawany będzie lokal mieszkalny;

- zostanie sporządzona inwentaryzacja uproszczona budynku czy budynków położonych na określonej nieruchomości;

- zostanie sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej dla sprzedawanego lokalu mieszkalnego.

Lokal mieszkalny musi posiadać zaświadczenie wydane przez Starostę Prudnickiego potwierdzające, że lokal mieszkalny jest lokalem samodzielnym;

Wyceny lokalu mieszkalnego dokonuje rzeczoznawca majątkowy;

Wartość określona operatem szacunkowym nie musi stanowić ceny wywoławczej;

Przyszły nabywca ponosi koszty aktu notarialnego – umowy sprzedaży wraz z wszelkimi opłatami, w tym m. in. z ewentualnym wpisem hipoteki.

 

 

 

Opracował dnia 13.11.2023 roku

Wojciech Witkowski

Inspektor ds. Gospodarki Terenami