Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015

PDF75. w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok.pdf
PDF76. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2015 - 2018.pdf
PDF77. w spr. zmiany uchwały w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2016 rok.pdf 
PDF78. w spr. określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości.pdf

PDF79. w spr. określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem rolnym.pdf
PDF80. w spr. określenia wzorów formularzy dotyczacych podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem leśnym.pdf
PDF81. w spr. uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 dla Gminy Głogówek.pdf
PDF82. w spr. zmiany Statutu Sołectwa Błażejowice Dolne.pdf
PDF83. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Biedrzychowice.pdf
PDF84. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Chudoba.pdf
PDF85. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Ciesznów.pdf
PDF86. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Dzierżysławice.pdf
PDF87. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Głogówek- Głogowiec.pdf
PDF88. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Głogówek-Oracze.pdf 
PDF89. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Głogówek-Winiary.pdf
PDF90. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Góreczno.pdf
PDF91. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Kazimierz.pdf
PDF92. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Kierpień.pdf
PDF93. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Leśnik.pdf
PDF94. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Mionów.pdf
PDF95. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Mochów.pdf
PDF96.zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Nowe Kotkowice.pdf
PDF97. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Racławice Śląskie.pdf
PDF98. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Rzepcze.pdf
PDF99. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu SołectwaStare Kotkowice.pdf
PDF100. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Szonów.pdf
PDF101. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Tomice.pdf
PDF102. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Twardawa.pdf
PDF103. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Wierzch.pdf
PDF104. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Wróblin.pdf
PDF105. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Zawada.pdf
PDF106. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Zwiastowice.pdf
PDF107. w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek będących już wcześniej przedmiotem dzierżawy na okres trzech lat.pdf