Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

styczeń 2024r.(CRU)

MKOŚ.1.2024.KM

02.01.2024 r.

02.01.2024 – 31.12.2024

SGS Polska Sp. z o.o.

Wykonanie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (w fazie poeksploatacyjnej) w miejscowości Nowe Kotkowice

7 640,76 zł

MKOŚ.2.2024.KM

02.01.2024 r.

02.01.2024 – 31.12.2024

Przedsiębiorca Urszula Kapuśniak-Junik

Realizacja usuwania i utylizacji martwych zwierząt i ich szczątków z terenu Gminy i przekazanie do zakładu utylizacji

648,00 zł/każda sztuka odebranego surowca

MKOŚ.3.2024.KM

02.01.2024 r.

02.01.2024 – 31.12.2024

Gabinet Weterynaryjny lek. Jan Stroka

  • Wyłapywanie bezdomnych i wolno-żyjących kotów wraz z poszukiwaniem ich w terenie – jeśli po zgłoszeniu uciekły w wiadomym kierunku
  • Oddawanie bezdomnych i wolno-żyjących kotów do adopcji, kiedy ich stan zdrowia i wiek świadczą o niemożliwości powtórnego przystosowania się do przebywania w naturalnym środowisku, tzw. Kocia adopcja
  • Czasowe przetrzymywanie odłowionych bezdomnych i wolno-żyjących kotów w warunkach spełniających ustawowe wymogi – jeśli zachodzi taka potrzeba
  • Zapewnienie odłowionym bezdomnym i wolno-żyjącym kotom właściwej opieki weterynaryjnej w tym udzielenie pierwszej pomocy, dokarmienie
  • Zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym i wolno-żyjącym zwierzętom, które potrzebują nagłej interwencji lekarza weterynarii

10 000,00 zł

MKOŚ.4.2024.KM

02.01.2024 r.

02.01.2024 – 31.12.2024

Lek. Tomasz Grabiński

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt „Kątna”

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w ramach swojej działalności będzie wspierał działania Gminy Głogówek w zakresie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach:

a) zdarzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt

b) dostarczenia zwierząt bezdomnych wyłapywanych na terenie Gminy Głogówek

10 000,00 zł

USC.5.2024.WM

02.01.2024

01.01.2024-31.12.2024

Watis Sp. z o. o.

Dostawa paliw płynnych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Głogówku

30 00,00 zł netto

MKOŚ.6.2024.GK

02.01.2024

01.01.2024-31.12.2024

Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o. o.

Wykonanie prac polegających na „Pełnieniu pogotowia awaryjnego dla budynków i lokali stanowiących własności Gminy Głogówek”

iloczyn ceny jednostkowej oraz powierzchni użytkowej lokali stanowiącej własność gminy / 0,13 zł/m²

GOK.7.2024.GR

04.01.2024

04.01.2024 – 31.12.2024

Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o.

Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Głogówek w zakresie gospodarki odpadami, w zakresie nieobjętym innymi umowami, tj. bieżącym porządkowaniem terenów gminnych z zalegających, pozostawionych odpadów tworzących ogniska dzikich wysypisk, utrzymanie porządku w PSZOK w Racławicach Śląskich

10 800,00 zł/miesiąc

EOZ.8.2024.NJ

05.01.2024

02.01.2024 – 21.06.2024

Usługi Transportowe – Ciężarowe Janusz Fidot

Świadczenie usług przewozowych związanych z dowozem uczniów do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kędzierzynie-Koźlu „Mały Książe”

6 800,00 zł/miesiąc

PiR.9.2024.KO

04.01.2024

04.01.2024 – 31.01.2024

Sola Meble, Usługi Stolarskie, Michalina Honisch

Zamówienie mebli pod zabudowę do kuchni świetlicy wiejskiej w Mionowie oraz montaż mebli

14 320,00 zł

OR.10.2024.LD

02.01.2024

01.01.2024 – 31.12.2024

Kancelaria Radcy Prawnego – Leszek Dulęba

Świadczenie usług prawniczych na rzecz Zleceniodawcy

8 364,00 zł

IZP.11.2024.PG

05.01.2024

05.01.2024 – 31.12.2024

Simply Parking

Sp. z o.o.

Ustalenie zasad wzajemnej współpracy Stron dotyczącej korzystania przez Zamawiającego z produktów oferowanych przez Parking Guru tj.:

a. GURU APP

b. PG Admin

c. Aplikacja ANPR

11 793,24 zł

IZP.12.2024.PG

05.01.2024

05.01.2024 – 31.12.2024

MBS Computergraphik Sp. z o.o.

Serwis pogwarancyjny, naprawy 3 sztuk parkomatów Z3-O., pracujących w Miejscowości Głogówek

6 199,20 zł

PiR.13.2024.TM

 

 

 

 

 

05.01.2024

05.01.2024 – 10.01.2024

ANDDECOR PLUS Małgorzata Piecha

Wymiana sterownika System sterującego agregatu chłodzącego Tracer CH.530, dostawa oraz wpompowanie glikolu, wymiana filtra glikolu w agregacie mroźniczym lodowiska, sprawdzenie szczelności kolektora lodowiska wraz z naprawami, naprawa krućców oraz naprawa ogumienia wraz z próbą szczelności

21 800,00 zł

MKOŚ.14.2023.GK

05.01.2024

05.01.2024-31.12.2024

Zakład Usług Kominiarskich Grzegorz Szlachin

Czyszczenie przewodów kominowych wraz z przeprowadzeniem ustawowej kontroli stanu technicznego urządzeń kominowych w budynkach stanowiących własność gminy Głogówek

22 065,30

IZP.15.2023.MO

10.01.2024

10.01.2024-30.09.2024

Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świętej i Matki Bożej Częstochowskiej

Przebudowa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego

400 000,00 zł

MKOŚ.16.2024.KF

10.01.2024

10.01.2024-15.01.2024

Ogrodnictwo Mika Łukasz Mika

Dostawa drzew owocowych

20 475,00 zł

PIR.17.2024.KO

18.01.2024

18.01.2024-31.01.2024

KULPA- SERWIS Krzysztof Kulpa

Zakup kosy spalinowej

5 000,00 zł

IZP.18.2024.MO

25.01.2024

01.01.2024 – 31.10.2024

Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o.

1. Utrzymanie czystości (w okresie z dodatnią temperaturą)  - zamiatanie i sprzątanie dróg i chodników w mieście Głogówek zgodnie z załączonym wykazem,

2. Zimowe utrzymanie dróg (w okresie zimowym) – odśnieżanie jezdni i chodników, usuwanie błota pośniegowego oraz zwalczanie śliskości dróg gminnych na terenie miasta Głogówek, a także na zgłoszenie zamawiającego zwalczanie śliskości na drogach gminnych wskazanych przez zamawiającego

229 999,90 zł