Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akcyza

Zwrot podatku akcyzowego

 

U W A G A     R O L N I C Y !!!

 

W terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Do wniosku należy dołączyć oryginały faktur VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, wystawione w okresie 
od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. 

 

W przypadku hodowców bydła, do wniosku należy dołączyć dodatkowo dokument wydany przez kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, będącego w posiadaniu producenta rolnego.

 

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Głogówku 

(Biuro Podawcze - pokój nr 1).

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

132,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Dotacje będą wypłacane od 3 do 28 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, gotówką w kasie urzędu miejskiego albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Burmistrz Głogówka

   dr Piotr Bujak

 

 

 

Wniosek o zwrot akcyzy.pdf
 

Szczegóły na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego