Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Formularze do pobrania - podatki

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe formularze informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, które zostały ujednolicone i weszły w życie na podstawie:

  • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r poz. 1104),
  • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 poz.1105),
  • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. z 2019 poz.1126).

Druki mają zastosowanie na terenie całej Polski – w każdej gminie.

 

Druki obowiązujące od 1 lipca 2019 r. :

 

Podatek od nieruchomości

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1.pdf

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN -1.pdf

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN - 2.pdf

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-3.pdf

 

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN -1.pdf

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości ZDN-1.pdf

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości ZDN-2.pdf

 

Podatek rolny

Informacja o gruntach IR-1.pdf

Załącznik do informacji o gruntach ZIR-1.pdf

Załącznik do informacji o gruntach ZIR-2.pdf

Załącznik do informacji o gruntach ZIR-3.pdf

 

Deklaracja na podatek rolny DR-1.pdf

Załącznik do deklaracji na podatek rolny ZDR-1.pdf

Załącznik do deklaracji na podatek rolny ZDR-2.pdf

 

Podatek leśny

Informacja o lasach IL-1.pdf

Załącznik do informacji o lasach ZIL-1.pdf

Załącznik do informacji o lasach ZIL-2.pdf

Załącznik do informacji o lasach ZIL-3.pdf

 

Deklaracja na podatek leśny DL-1.pdf

Załącznik do deklaracji ZDL-1.pdf

Załącznik do deklaracji ZDL-2.pdf

 

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe formularze deklaracji od środków transportowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436)

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1.pdf

Załącznik do deklaracji DT-1.pdf

 

Druki dostępne są dodatkowo na stronie: 

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 

Informacje, deklaracje oraz korekty informacji i deklaracji, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Miejskiej w Głogówku.

Druki obowiązujące do 30 czerwca 2019 r. :

 

Podatek od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN - 1.doc

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN - 1.doc

 

Podatek rolny

Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1.doc

Deklaracja na podatek rolny DR-1.doc

 

Podatek leśny

Informacja w sprawie podatku leśnego IL - 1.doc

Deklaracja na podatek leśny DL - 1.doc