Przejdź do treści strony
Gmina Głogówek Biuletyn Informacji Publicznej

PDFObwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.pdf

PDFObwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 08 lutego 2016r..pdf

DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji saniternej w drodze wojewódzkiej w miejscowości Rzepcze.doc

DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wodociągowej sieci tranzytowej w Szonowie i Tomicach.doc

DOCObwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publ. - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzepcze.doc

DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - wodociąg Szonów -Tomice.doc

DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - wodociąg Szonów -Tomice.doc

DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek.doc

DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia napowietrzna w Racławicach Śl..doc

DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego -wodaciąg Szonów-Tomice.doc

PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. - budowa linii kablowej 15kV i słupowej stacji transformatorowej w miejscowości Rzepcze.pdf

DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publiczego - linia kablowa 15kV w miejscowości Rzepcze.doc

_DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lolalizacji inwestycji celu publ. - przebudowa linii napowietrznej w Racławicach Śl.._doc

DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa wodociągu w Twardawie przysiółek Marianków.doc

PDFObwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Klisino.pdf

DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenerget. linii napowietrznej w Racławicach Śl..doc

DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii napowietrznej w Racławicach Śl..doc

DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa linii kablowej oświetlenia boiska sportowego w Twardawie.doc

_DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagosp.przestrzennego dla obszaru występowania złoża kruszywa natur.Racławice Śl. - Głogówek._doc

PDFObwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. - bud.kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Klisinie.pdf

DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa wodociągu w Twardawie przysiółek Marianków.doc

DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego-bud.linii kablowej oświetlenia boiska w Twardawie.doc

DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa węzła sieciowego w miejscowości Zawada-Sysłów.doc

DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w mieście Głogówek.doc
  

Metryczka
 • wytworzono:
  11-01-2016
  przez: Magdalena Bernard
 • opublikowano:
  11-01-2016 12:37
  przez: Magdalena Bernard
 • zmodyfikowano:
  19-12-2016 08:10
  przez: Magdalena Bernard
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 6603
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl