Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PDFObwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.pdf (181,91KB)

PDFObwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 08 lutego 2016r..pdf (63,24KB)

DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji saniternej w drodze wojewódzkiej w miejscowości Rzepcze.doc (25,50KB)

DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wodociągowej sieci tranzytowej w Szonowie i Tomicach.doc (23,00KB)

DOCObwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publ. - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzepcze.doc (22,00KB)

DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - wodociąg Szonów -Tomice.doc (25,00KB)

DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - wodociąg Szonów -Tomice.doc (25,00KB)

DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek.doc (29,00KB)

DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia napowietrzna w Racławicach Śl..doc (23,00KB)

DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego -wodaciąg Szonów-Tomice.doc (22,00KB)

PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. - budowa linii kablowej 15kV i słupowej stacji transformatorowej w miejscowości Rzepcze.pdf (260,89KB)

DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publiczego - linia kablowa 15kV w miejscowości Rzepcze.doc (25,50KB)

_DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lolalizacji inwestycji celu publ. - przebudowa linii napowietrznej w Racławicach Śl.._doc (21,50KB)

DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa wodociągu w Twardawie przysiółek Marianków.doc (23,00KB)

PDFObwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Klisino.pdf (159,12KB)

DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenerget. linii napowietrznej w Racławicach Śl..doc (23,50KB)

DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii napowietrznej w Racławicach Śl..doc (23,50KB)

DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa linii kablowej oświetlenia boiska sportowego w Twardawie.doc (23,00KB)

_DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagosp.przestrzennego dla obszaru występowania złoża kruszywa natur.Racławice Śl. - Głogówek._doc (24,50KB)

PDFObwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. - bud.kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Klisinie.pdf (521,28KB)

DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa wodociągu w Twardawie przysiółek Marianków.doc (21,50KB)

DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego-bud.linii kablowej oświetlenia boiska w Twardawie.doc (21,50KB)

DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa węzła sieciowego w miejscowości Zawada-Sysłów.doc (23,50KB)

DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w mieście Głogówek.doc (47,50KB)