Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał kadencji 2024-2029, rok 2024

III Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2024-2029

PDFa w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024.pdf (287,00KB)
DOCXa w sprawie zmian w budżecie gmninby na rok 2024.docx (35,58KB)
PDFb w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2024-2037.pdf (4,18MB)
PDFc w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od PKP. S.A. prawa użytkowania wieczystego działek ewidencyjnych zprzeznaczeniem pod drogę publiczną.pdf (340,96KB)
DOCXc w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od PKP. S.A. prawa użytkowania wieczystego działek ewidencyjnych zprzeznaczeniem pod drogę publiczną.docx (12,99KB)
PDFd w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.pdf (516,12KB)
DOCXd w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.docx (20,01KB)
PDFe w sprawie wyboru ławników wwyborach uzupełniających na ławników na kadencję wlatach.pdf (359,09KB)
DOCXe w sprawie wyboru ławników wwyborach uzupełniających na ławników na kadencję wlatach.docx (11,44KB)
PDFf w sprawie zatwierdzenia wniosku owsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.pdf (164,07KB)
DOCXf w sprawie zatwierdzenia wniosku owsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.docx (21,26KB)

 

II Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2024-2029

DOCX8. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głogówka wotum zaufania.docx (10,69KB)
PDF8. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głogówka wotum zaufania.pdf (313,25KB)
DOCX9d w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem zwykonania budżetu za 2023rok.docx (11,09KB)
PDF9d w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem zwykonania budżetu za 2023rok.pdf (314,72KB)
DOCX9h w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Głogówka.docx (16,87KB)
PDF9h w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Głogówka.pdf (318,91KB)
DOCX10a w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024.docx (28,93KB)
PDF10a w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024.pdf (254,62KB)
PDF10b w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2024-2037.pdf (4,15MB)
DOCX10c w sprawie zmiany uchwały wsprawie poboru podatków iopłat wdrodze inkasa.docx (14,08KB)
PDF10c w sprawie zmiany uchwały wsprawie poboru podatków iopłat wdrodze inkasa.pdf (427,04KB)
DOCX10d w sprawie zmiany uchwały wsprawie wprowadzenia iustalenia dziennych stawek opłaty targowej zasad poboru iterminu jej płatności zarządzania poboru opłaty targowej wdrodze inkasa.docx (13,71KB)
PDF10d w sprawie zmiany uchwały wsprawie wprowadzenia iustalenia dziennych stawek opłaty targowej zasad poboru iterminu jej płatności zarządzania poboru opłaty targowej wdrodze inkasa.pdf (125,71KB)
DOCX10e w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury wGłogówku.docx (12,07KB)
PDF10e w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury wGłogówku.pdf (338,24KB)
DOCX10f w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości podlegających komunalizacji na rzecz Gminy Głogówek.docx (12,27KB)
PDF10f w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości podlegających komunalizacji na rzecz Gminy Głogówek.pdf (331,30KB)

I Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2024-2029

PDF11d w sprawie uchylenia uchwały nr LXXXII 701 2024 zdnia 18marca 2024r.pdf (112,58KB)
DOCX11d w sprawie uchylenia uchwały nr LXXXII 701 2024 zdnia 18marca 2024r.docx (17,08KB)
PDF11c w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Głogówka.pdf (106,02KB)
DOCX11c w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Głogówka.docx (15,64KB)
PDF11b w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2024-2037.pdf (4,22MB)
DOCX11a w sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2024.docx (20,68KB)
PDF11a w sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2024.pdf (155,65KB)
DOCX10k w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej wGłogówku.docx (15,50KB)
PDF10k w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej wGłogówku.pdf (103,40KB)
DOCX10j w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych.docx (15,45KB)
PDF10j w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych.pdf (100,38KB)
DOCX10i w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa iOchrony Środowiska.docx (15,55KB)
PDF10i w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa iOchrony Środowiska.pdf (103,34KB)
PDF10h w sprawie powołania Komisji Rolnictwa iOchrony Środowiska Rady Miejskiej wGłogówku.pdf (102,05KB)
DOCX10h w sprawie powołania Komisji Rolnictwa iOchrony Środowiska Rady Miejskiej wGłogówku.docx (15,52KB)
PDF10g w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów Inwestycji.pdf (104,26KB)
DOCX10g w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów Inwestycji.docx (15,57KB)
DOCX10f w sprawie powołania Komisji Budżetu Finansów Inwestycji.docx (15,53KB)
PDF10f w sprawie powołania Komisji Budżetu Finansów Inwestycji.pdf (103,10KB)
PDF10e w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków.pdf (103,30KB)
DOCX10e w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków.docx (15,51KB)
PDF10d w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków iPetycji Rady Miejskiej wGłogówku.pdf (102,04KB)
DOCX10d w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków iPetycji Rady Miejskiej wGłogówku.docx (15,69KB)
PDF10c w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej wGłogówku.pdf (102,73KB)
DOCX10c w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej wGłogówku.docx (15,50KB)
PDF10b w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej wGłogówku.pdf (100,92KB)
DOCX10b w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej wGłogówku.docx (15,43KB)
PDF10a w sprawie określenia liczebności Komisji Stałych Rady Miejskiej wGłogókwu.pdf (102,98KB)
DOCX10a w sprawie określenia liczebności Komisji Stałych Rady Miejskiej wGłogókwu.docx (15,53KB)
 

PDF1.7b w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej wGłogówku.pdf (100,72KB)
DOCX1.7b w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej wGłogówku.docx (15,13KB)
DOCX1.7a w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej wGłogówku.docx (15,14KB)
PDF1.7a w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej wGłogówku.pdf (100,37KB)
DOCX1.6. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej wGłogówku.docx (15,53KB)
PDF1.6. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej wGłogówku.pdf (100,60KB)