Gmina Głogówek Biuletyn Informacji Publicznej

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zakres:

wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Kto może wystąpić z wnioskiem:

Zezwolenia  jednorazowe wydawane są przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Miejsce załatwienia:

Wydział Promocji i Rozwoju  (I piętro, pokój nr 19)

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 2. Kserokopia zezwolenia na sprzedaż alkoholu wraz z kserokopią aktualnej opłaty za korzystanie z zezwolenia ( wyłącznie w przypadku przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych poza Gminą Głogówek )
 3. Zgoda właściciela/zarządcy terenu, na którym planowana jest impreza
 4. Zgoda organizatora imprezy

 

Wynik sprawy – sposób załatwienia:

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zezwolenia wydawane są na okres do 2 dni.

 

Opłata skarbowa: Nie podlega opłacie skarbowej.

 

Opłaty administracyjne:

Opłata za jednorazowe zezwolenie wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń .

Opłata za zezwolenie:
43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
175 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
   

Termin i sposób załatwiania:

Do 30 dni – wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Głogówka w terminie 14 dni od dnia doręczenia zezwolenia .

Podstawa prawna:

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 730).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 60,730,1133).
Uchwała Nr  XLIX/358/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Głogówek.
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 107, 398.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).

 

 

Formularz(e) do pobrania:

RTFwniosek - zezwolenie jednorazowe.rtf
DOCXZgoda organizatora imprezy.docx
DOCXZgoda właściela imprezy.docx
 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-02-2016
  przez: Magdalena Bernard
 • opublikowano:
  05-02-2016 09:23
  przez: Magdalena Bernard
 • zmodyfikowano:
  02-08-2019 07:54
  przez: Aleksandra Makówka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 2902
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×