Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zakres:

wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Kto może wystąpić z wnioskiem:

Zezwolenia  jednorazowe wydawane są przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Miejsce załatwienia:

Wydział Promocji i Rozwoju  (parter, pokój nr 3)

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
  2. Kserokopia zezwolenia na sprzedaż alkoholu wraz z kserokopią aktualnej opłaty za korzystanie z zezwolenia (wyłącznie w przypadku przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych poza Gminą Głogówek).
  3. Zgoda właściciela/zarządcy terenu, na którym planowana jest impreza.
  4. Zgoda organizatora imprezy.

 

Wynik sprawy – sposób załatwienia:

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zezwolenia wydawane są na okres do 2 dni.

 

Opłata skarbowa: Nie podlega opłacie skarbowej.

 

Opłaty administracyjne:

Opłata za jednorazowe zezwolenie wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń .

Opłata za zezwolenie:
43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
175 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
   

Termin i sposób załatwiania:

Do 30 dni – wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Głogówka w terminie 14 dni od dnia doręczenia zezwolenia .

Podstawa prawna:

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.).
Uchwała Nr  XLIX/358/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Głogówek.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).

Formularz(e) do pobrania:

RTFwniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.rtf (133,27KB)
DOCXzgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych.docx (13,71KB)
DOCXzgoda właściciela zarządcy terenu na sprzedaż napojów alkoholowych.docx (13,36KB)