Przejdź do treści strony
Gmina Głogówek Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFsiwz.pdf
PDFzałącznik nr 1 przedmiar robót.pdf
DOCzałącznik nr 2 wykaz robót.doc
DOCzałącznik nr 3 wykaz osób.doc
DOCzałącznik nr 4 ośw. art 22.doc
DOCzałącznik nr 5 ośw. art 24.doc
DOCzałącznik nr 6 oświadczenie.doc
DOCzałącznik Nr 7 Wzór oferty.doc
DOCzałącznik nr 8 do SIWZ Istotne postanowienia umowy.doc
DOCzałącznik nr 9 do SIWZ- lista-informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc

DOCXzałącznik nr 10 potencjał.docx

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 25-04-2016
  do 10-05-2016 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  25-04-2016
  przez: Dawid Bojdo
 • opublikowano:
  25-04-2016 12:01
  przez: Dawid Bojdo
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 3067
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl