Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr XIX/200/2019 Rady Miejskiej w Głogówku  z dnia 23 grudnia 2019 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz za pojemnik dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcyPDFSKMBT_C22420063015230.pdf (562,76KB)

 

Uchwała nr XX/208/2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz za pojemnik dla nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy PDFSKMBT_C22420063015240.pdf (439,14KB)
 

 

Uchwała nr XIX/202/2019 Rady Miejskiej  w Głogówku z dnia 23 grudnia 2019 r.  w sprawie zwolnienia  z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym PDFSKMBT_C22420063015241.pdf (310,78KB)

 

Uchwała  nr XVIII/185/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2019 r.  w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  PDFSKMBT_C22420063015450.pdf (295,85KB)
 

 

Uchwała nr XVIII/186/2019 z dnia 30 listopada 2019 r.  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFSKMBT_C22420063015410.pdf (294,47KB)

 

Uchwała  XXIV/247/2020 z dnia 29.05.2020 r.  PDFw sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogówek.pdf (4,79MB)

 

Uchwala XXIV/246/2020 z dnia 29.05.2020 r. PDFuchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf (2,99MB)