Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.

PDF195. w spr. uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2017.pdf (1,04MB)
PDF196. w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.pdf (294,47KB)
PDF196.1.pdf (4,71MB)
PDF197. w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2016 rok.pdf (3,64MB)
PDF198. w spr. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016.pdf (264,15KB)
PDF199. w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.pdf (109,44KB)
PDF200. w spr. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Głogówek na lata 2017 – 2021.pdf (247,39KB)
PDF201. w spr. przyjęcia przez Gminę Głogówek realizacji zadania drogowego.pdf (101,06KB)
PDF202. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2017.pdf (312,00KB)
PDF203. w spr. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w mieście Głogówek.pdf (7,54MB)
PDF204. w spr. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi Rzepcze, gmina Głogówek.pdf (2,00MB)
PDF205. w spr. zm. uchwały w spr. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek.pdf (106,74KB)