Przejdź do treści strony
Gmina Głogówek Biuletyn Informacji Publicznej

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.

PDF195. w spr. uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2017.pdf
PDF196. w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek .pdf
PDF196.1.pdf
PDF197. w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2016 rok.pdf
PDF198. w spr. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016.pdf
PDF199. w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.pdf
PDF200. w spr. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Głogówek na lata 2017 – 2021.pdf
PDF201. w spr. przyjęcia przez Gminę Głogówek realizacji zadania drogowego.pdf
PDF202. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2017.pdf
PDF203. w spr. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w mieście Głogówek.pdf
PDF204. w spr. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi Rzepcze, gmina Głogówek.pdf
PDF205. w spr. zm. uchwały w spr. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-01-2017
  przez: Małgorzata Wolf
 • opublikowano:
  04-01-2017 13:04
  przez: Małgorzata Wolf
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 4447
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl