Przejdź do treści strony
Gmina Głogówek Biuletyn Informacji Publicznej

_DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa węzła sieciowego w Racławicach Śl.._doc
ODTObwieszczenie Burmistrza Głogówka-zawiadomienie o postanowieniach w sprawie nr IDPP.IV.6733.11.2017 dot. ustalenia warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publ. - budowa węzła sieciowego w Racławicach Śl..odt

DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY.doc
_DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa węzła sieciowego w Racławicach Śl.._doc
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w mieście Głogówek w obrębie Wielkie Oracze.doc 
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej.doc
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi Rzepcze.doc
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru występowania złoża kruszywa naturalnego Racławice Śląskie-Głogówek.doc
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w mieście Głogówek przy ul. Dworcowej.doc
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa PSZOK Racławice Śl..doc
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY.doc 
DOCXObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę PSZOK Racławice Śląskie..docx
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej w Starych Kotkowicach.doc
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w mieście Głogówek, obręb Winiary.doc
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa budynku OSP w miejscowości Stare Kotkowice.doc
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie wsi Rzepcze i Kierpień.doc
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w mieście Głogówek.doc
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części centralnej miasta Głogówek.doc
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w mieście Głogówek przy ul. Dworcowej.doc
_DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wodociągu do PSZOK._doc
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej 15kV w miejscowości Rzepcze.doc
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa węzła sieciowego w miejscowści Zawada-Sysłów.doc
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w mieście Głogówek.doc

_DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wodociągu do PSZOK Racławice Śl.._doc
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Głogówek, dla terenów położonych w obrębach Głogówek, Winiary i Wilkie Oracze.doc
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi Rzepcze, gmina Głogówek.doc
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa budynku OSP w Starych Kotkowicach.doc
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa linii kablowej w miejscowości Rzepcze.doc
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej 15 kV w Starych Kotkowicach.doc
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej 15kV w Starych Kotkowicach.doc

PDFobwieszczenie o zakończeniu postępowania -cel publiczny Rzepcze-Kierpień.pdf

_DOCobwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu post. w spr wydania dec. o lokalizacji inwestycji celu pub.- budowa elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej relacji GPZ Prudnik –GPZ Głubczyce IDPP.IV.6733.8.2016._doc
_DOCobwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu post. w spr wydania dec.o lokalizacji inwestycji celu pub.- budowa elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej relacji GPZ Prudnik –GPZ Głubczyce IDPP.IV.6733.9.2016._doc
 

 

 

 

 


 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-01-2017
  przez: Magdalena Bernard
 • opublikowano:
  16-01-2017 13:37
  przez: Magdalena Bernard
 • zmodyfikowano:
  29-12-2017 12:31
  przez: Magdalena Bernard
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 4810
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl