Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Ogłoszenie  Burmistrza  Głogówka

 

o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których  mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.

 

         Zgodnie z regulaminem konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 grudnia  2010 roku ogłaszam konsultacje:


1. Cel i przedmiot konsultacji:

 •  stworzenie płaszczyzny wymiany poglądów, zapewnienie formy dialogu społecznego oraz wzajemnego informowania się i wyrażania opinii na temat projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami,   których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  na rok 2017.

 

2. Czas rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce konsultacji:
•  rozpoczęcie konsultacji             21.10. 2016 r.

•  zakończenie                             4.11. 2016 r.
•  termin składania uwag i opinii -  4. 11. 2016 r.


3. Forma i zasięg terytorialny konsultacji:

•  w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Głogówek, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
•  konsultacje przeprowadza się w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się dnia 4 listopada 2016 /piątek / o godz. 12.00  w sali posiedzeń  Urzędu Miejskiego w Głogówku
•  opinie i uwagi organizacji pozarządowych, przyjmowane będą podczas otwartego spotkania w dniu  4  listopada 2016  oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres soltysek@glogowek.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Głogówku w pokoju nr 19  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  3 listopada 2016

Program znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej   www.bip.glogowek.ig.pl, stronie urzędu www.glogowek.pl