Przejdź do treści strony
Gmina Głogówek Biuletyn Informacji Publicznej

XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.

PDF209. w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 r..pdf
PDF210. w spr. zmiany WPF.pdf
PDF210.1. załacznik WPF .pdf
PDF211. w spr. udzielenia pomocy finansowej Gminie Biała.pdf
PDF212. w spr. zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW w Opolu.pdf
PDF213. w spr. przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej .pdf
PDF214. w spr. przekazania środków finansowych dla Policji.pdf
PDF215. w spr. udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Głogówek.pdf
PDF216. w spr. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki .pdf
PDF217. w spr. aktualizacji i przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek.pdf
PDF218. w spr. określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głogówek na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne.pdf
PDF219. w spr. współdziałania z Gminą Kędzierzyn – Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek w 2017 r.pdf
PDF220. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na postawienie popiersia Rafała Urbana.pdf
PDF221. w spr. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju.pdf
PDF222. w spr. udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu prudnickiego.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  07-02-2017
  przez: Małgorzata Wolf
 • opublikowano:
  07-02-2017 15:01
  przez: Małgorzata Wolf
 • zmodyfikowano:
  15-02-2017 13:09
  przez: Małgorzata Wolf
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 2240
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl