Przejdź do treści strony
Gmina Głogówek Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek

PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf
PDFsprawozdanie za 2016.pdf
PDFOpublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFSIWZ zmieniona.pdf
DOCzmieniony załącznik nr 1 Szegółowy opis przedmiotu zamówienia (1)2017 N.doc
DOCXzmieniony załącznik nr 2 formularz ofertowy.docx
DOCzmieniony załącznik nr 9 istotne dla stron postanowienia umowy N.doc
PDFOdpowiedź na odwołanie.pdf
PDFWezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego.pdf

PDFOdwołanie.pdf
PDFogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf
PDFogłoszenie o zamówieniu wysłane.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCzałącznik nr 1 Szegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc
DOCXzałącznik nr 2 formularz ofertowy.docx
DOCzałącznik nr 3 JEDZ.doc
DOCXzałącznik nr 4 formularz rzeczowo-cenowy.docx
DOCXzałącznik nr 4.1 kosztorys informacyjny.docx
DOCXzałącznik nr 5 lista podmiotów tej samej grupy kapitałowej.docx
DOCXzałącznik nr 6 doświadczenie zawodowe.docx
DOCXzałącznik nr 7 wykaz kadry.docx
DOCXzałącznik nr 8 potencjał techniczny.docx
DOCzałącznik nr 9 istotne dla stron postanowienia umowy.doc
PDFliczba ludności.pdf

PDFuchwała w sprawie regulaminu.pdf
PDFuchwała w sprawie sposobu.pdf

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 30-03-2017
  do 08-05-2017 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  30-03-2017
  przez: Dawid Bojdo
 • opublikowano:
  30-03-2017 09:53
  przez: Dawid Bojdo
 • zmodyfikowano:
  08-05-2017 11:29
  przez: Dawid Bojdo
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 2337
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl