Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.

PDF230. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 r..pdf (444,37KB)
PDF230. zał. nr 1.pdf (162,69KB)
PDF230. zał. nr 2.pdf (1,04MB)
PDF231. w sprawie zmiany WPF.pdf (358,80KB) 
PDF231. zał. nr 1.pdf (4,15MB)
PDF232. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (234,53KB)
PDF233. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głogówek w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem.pdf (110,08KB)
PDF234. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek.pdf (109,53KB)
PDF235. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.pdf (300,19KB)
PDF236. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.pdf (105,40KB)
PDF237. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2017 roku.pdf (213,84KB)
PDF238. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w mieście Głogówek, przy ul. Dworcowej.pdf (1,70MB)
PDF239. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Głogówek do.pdf (3,43MB)