Przejdź do treści strony
Gmina Głogówek Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.

PDF230. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 r..pdf
PDF230. zał. nr 1.pdf
PDF230. zał. nr 2.pdf
PDF231. w sprawie zmiany WPF.pdf 
PDF231. zał. nr 1.pdf
PDF232. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
PDF233. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głogówek w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem.pdf
PDF234. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek.pdf
PDF235. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.pdf
PDF236. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.pdf
PDF237. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2017 roku.pdf
PDF238. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w mieście Głogówek, przy ul. Dworcowej.pdf
PDF239. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Głogówek do .pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  05-04-2017
  przez: Małgorzata Wolf
 • opublikowano:
  05-04-2017 10:43
  przez: Małgorzata Wolf
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 3300
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl