Przejdź do treści strony WCAG

2020 r.

Informacja za I półrocze 2020 r.

PDFInformacja o przebiegu wykoniania budżetu gminy Głogówek za I półrocze 2020 oraz przebieu wykoniania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze.pdf
PDFInformacja o przebiegu wykoniania budżetu gminy Głogówek za I półrocze 2020 oraz przebieu wykoniania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze-Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu dochodów.pdf
PDFInformacja o przebiegu wykoniania budżetu gminy Głogówek za I półrocze 2020 oraz przebieu wykoniania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze-Informacja dotycząca planu wykonania zadań inwestycyjnych.pdf
PDFInformacja o przebiegu wykoniania budżetu gminy Głogówek za I półrocze 2020 oraz przebieu wykoniania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze -Wykaz należności na dzień 30.06.2020 r..pdf
PDFInformacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Głogówek, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze.pdf


2019r.

PDFBilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.pdf
PDFBilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego.pdf
PDFINFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2019.pdf
PDFRachunek zysków i strat jednostki ( wariant porównawczy ).pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf

2017r.

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2017r..pdf
PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2017r..pdf
PDFInformacja dot. planu wykonania zadań inwestycyjnych w gminie Głogówek za 2017r..pdf
PDFUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017r. - 30.05.2018r..pdf

 

2016r.

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2016r..pdf
PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2016r..pdf
PDFInformacja dot.planu wykonania zadań inwestycyjnych w Gminie Głogówek za 2016r..pdf