Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021 r.

PDFInformacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2021 rok.pdf (779,91KB)

PDFRachunek zysków i strat jednostki za 2021 rok.pdf (265,15KB)
PDFBilans jednostki budżetowej za 2021 rok.pdf (272,88KB)
PDFZestawienie zmian funduszu jednostki za 2021 rok.pdf (261,06KB)

PDFOpinia RIO nt. sprawzadania z wykonania budżetu za 2021 r.pdf (950,15KB)
PDFWyciąg z danych zawartych w załączniku informacja dodatkowa za 2021.pdf (268,71KB)
PDFZestawienie zmian w fudnuszu jednostki za 2021.pdf (260,14KB)
PDFInformacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2021.pdf (484,28KB)
PDFRachunek zysków i strat jednostki za 2021.pdf (264,15KB)
PDFBilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego za 2021 r..pdf (271,53KB)
PDFBilans Jednostki Budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego - korekta 2022.pdf (271,58KB)
PDFBilans w wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2021.pdf (260,93KB)

2020 r.

PDFInformacja Dodatkowa do sprawozdania finansowego.pdf (4,81MB)
PDFRachunek zysków i strat jednostki ( wariant porównawczy ).pdf (264,13KB)
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2020 r..pdf (786,44KB)
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (260,13KB)
PDFBilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego.pdf (271,92KB)
PDFBilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.pdf (261,23KB)
PDFUchwała nr 316.2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r..pdf (952,24KB)
PDFInformacja o przebiegu wykoniania budżetu gminy Głogówek za I półrocze 2020 oraz przebieu wykoniania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze.pdf (8,41MB)
PDFInformacja o przebiegu wykoniania budżetu gminy Głogówek za I półrocze 2020 oraz przebieu wykoniania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze-Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu dochodów.pdf (8,33MB)
PDFInformacja o przebiegu wykoniania budżetu gminy Głogówek za I półrocze 2020 oraz przebieu wykoniania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze-Informacja dotycząca planu wykonania zadań inwestycyjnych.pdf (1,66MB)
PDFInformacja o przebiegu wykoniania budżetu gminy Głogówek za I półrocze 2020 oraz przebieu wykoniania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze -Wykaz należności na dzień 30.06.2020 r..pdf (2,22MB)
PDFInformacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Głogówek, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze.pdf (1,76MB)


2019r.

PDFBilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.pdf (261,19KB)
PDFBilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego.pdf (271,73KB)
PDFINFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2019.pdf (476,93KB)
PDFRachunek zysków i strat jednostki ( wariant porównawczy ).pdf (265,01KB)
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (261,00KB)
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2019 r..pdf (872,29KB)

2017r.

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2017r..pdf (93,91KB)
PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2017r..pdf (2,47MB)
PDFInformacja dot. planu wykonania zadań inwestycyjnych w gminie Głogówek za 2017r..pdf (2,17MB)
PDFUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017r. - 30.05.2018r..pdf (178,40KB)

 

2016r.

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2016r..pdf (906,23KB)
PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2016r..pdf (2,56MB)
PDFInformacja dot.planu wykonania zadań inwestycyjnych w Gminie Głogówek za 2016r..pdf (326,91KB)