Przejdź do treści strony
Gmina Głogówek Biuletyn Informacji Publicznej

II ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne

PDFprotokół z otwarcia.pdf
PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFsiwz.pdf
PDFzałącznik nr 1 projekt budowlany.pdf
PDFzałącznik nr 2 przedmiar robót.pdf
DOCzałącznik nr 3 wykaz robót.doc
DOCzałącznik nr 4 wykaz osób.doc
DOCXzałącznik nr 5 oświadczenie o przesłankach wykluczenia.docx
DOCXzałącznik nr 6 oświadczenie o spełnianiu warunków.docx
DOCzałącznik nr 7 oświadczenie.doc
DOCzałącznik Nr 8 Wzór oferty.doc
DOCzałącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy.doc
DOCXzałącznik nr 10 lista podmiotów tej samej grupy kapitałowej.docx

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 16-08-2017
  do 31-08-2017 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  16-08-2017
  przez: Dawid Bojdo
 • opublikowano:
  16-08-2017 13:19
  przez: Dawid Bojdo
 • zmodyfikowano:
  31-08-2017 13:25
  przez: Dawid Bojdo
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 1707
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl