Przejdź do treści strony
Gmina Głogówek Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku.

PDFprotokół z otwarcia.pdf
PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFsiwz.pdf
DOCzałącznik Nr 1 Wzór oferty.doc
DOCXzałącznik nr 2 oświadczenie o przesłankach wykluczenia.docx
DOCXzałącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków.docx
DOCzałącznik nr 4 wykaz usług.doc
DOCzałącznik nr 5 wykaz robót.doc
DOCzałącznik nr 6 wykaz osób.doc
DOCzałącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy.doc
DOCXzałącznik nr 8 lista podmiotów tej samej grupy kapitałowej.docx
PDFzałącznik nr 9 PFU.pdf
PDFzałącznik nr 10 wykaz działek.pdf

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 22-08-2017
  do 06-09-2017 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  22-08-2017
  przez: Dawid Bojdo
 • opublikowano:
  22-08-2017 10:19
  przez: Dawid Bojdo
 • zmodyfikowano:
  06-09-2017 10:51
  przez: Dawid Bojdo
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 1794
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl