Przejdź do treści strony
Gmina Głogówek Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.

PDF274. w spr. ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2018 rok.pdf
PDF275. w spr. ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.pdf
PDF276. w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 r.pdf
PDF276.1.Przychody i rozchody.pdf
PDF276.2. Wykaz zadan inwest.pdf
PDF276.3. fundusz sołecki.pdf
PDF277. w spr. zmiany WPF.pdf
PDF277.1. zał. do zmiany WPF.pdf
PDF278. w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.pdf
PDF279. zmieniająca uchwałę nr XXXII.290.98 z dnia 23 lutego 1998 r. w spr. przystąpienia Gminy Głogówek do programu Odnowa Wsi w województwie opolskim.pdf
PDF280. w spr. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf
PDF281. w spr. dokonania darowizny na rzecz Powiatu Prudnickiego.pdf
PDF282. zmieniająca Uchwałę Nr X.50.2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  06-11-2017
  przez: Małgorzata Wolf
 • opublikowano:
  06-11-2017 14:10
  przez: Małgorzata Wolf
 • zmodyfikowano:
  14-11-2017 12:37
  przez: Małgorzata Wolf
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 1388
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl