Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

AZBEST 2020

  

OGŁOSZENIE

o naborze wniosków o udzielenie
dofinansowania z zakresu usuwania azbestu z terenu
Gminy Głogówek w 2020 roku

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił konkursowy tryb naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.

W związku z powyższym Burmistrz Głogówka ogłasza wstępny nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Głogówek. Zadanie będzie realizowane dzięki możliwości pozyskania dotacji w ramach ww. Programu.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głogówku w terminie do 3 kwietnia 2020 r.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej www.bip.glogowek.pl (w zakładce: Menu Przedmiotowe/Ochrona Środowiska/Azbest 2020) oraz w Wydziale Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Głogówku w pok. nr 5 (parter).

Szczegółową informację można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska (parter - pok. nr 5) w godzinach pracy Urzędu-tel. (77) 4069922.

Nie przewiduje się ogłaszania kolejnych naborów w 2020 roku.

 

BURMISTRZ GŁOGÓWKA

/-/ dr PIOTR BUJAK

 

 DOCXWNIOSEK O DOFINANSOWANIE WS. AZBESTU NA 2020 ROK.docx (26,29KB)

  DOCXInformacja o dofinansowaniu zadania - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głogówek w 2020 roku..docx (21,44KB)