Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2021

L  Sesja Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2021 r.
Imienny wykaz głosowań radnych: DOCXWykaz głosowań sesji.docx (16,04KB)
PDF441.w sp. ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.pdf (169,76KB)
DOCX441.w spr.ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.docx (10,05KB)
DOCX440.w spr. współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek.docx (9,87KB)
PDF440.w spr. współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek.pdf (166,39KB)
PDF439.w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2022.PDF (417,16KB)
DOCX439.w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2022.docx (26,23KB)
PDF439.w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2022.PDF (417,16KB)
PDF438.WPF 22.12.2021.pdf (4,03MB)
PDF437. w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.pdf (531,58KB)
DOCX437. w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.docx (22,64KB)
DOCX436.w spr. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Głogówku na 2022 rok.docx (20,29KB)
PDF436.w spr. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Głogówku na 2022 rok.pdf (469,55KB)
DOCX435. spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogówku na 2022 rok.docx (11,95KB)
PDF435. spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogówku na 2022 rok.pdf (238,64KB)
PDF434.w spr. uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2022 rok.PDF (268,41KB)
DOCX434.w spr. uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2022 rok.docx (13,81KB)
PDF433.WPF 22.12.2021.pdf (8,78MB)
PDF432. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na rok 2022.pdf (2,75MB)
DOCX432. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na rok 2022.docx (19,53KB)
 

XLIX  Sesja Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2021 r.
Imienny wykaz głosowań radnych: PDFXLIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU - wykaz głosowań.pdf (47,82KB)

DOCX431. w spr. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r. z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.docx (9,79KB)
PDF431. w spr. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r. z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (165,93KB)
DOCX430. w spr. wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego.docx (9,75KB)
PDF430. w spr. wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego.pdf (169,45KB)
PDF429. w spr. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków ochotniczych straży pożarnych.pdf (170,47KB)
DOCX429. w spr. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków ochotniczych straży pożarnych.docx (10,18KB)
PDF428. w. spr. ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.pdf (171,88KB)
DOCX428. w. spr. ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.docx (10,17KB)
UWAGA:  PDFRozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody dot. uchwały XLIX/428/2021.pdf (1,06MB)
DOCX427. w spr. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Głogówka.docx (12,11KB)
PDF427. w spr. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Głogówka.pdf (172,77KB)
DOCX426. w spr. ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Miejskiej w Głogówku.docx (11,92KB)
PDF426. w spr. ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Miejskiej w Głogówku.pdf (181,15KB)
PDF425. w spr. przyjęcia stanowiska dotyczącego prowadzenia Punktu Skupu w Biedrzychowicach. pdf.pdf (166,09KB)
DOCX425. w spr. przyjęcia stanowiska dotyczącego prowadzenia Punktu Skupu w Biedrzychowicach.docx (9,82KB)
PDF424. w spr. wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Woj. Op. o zniesienie urzędowej nazwy przysiółka Zwiastowice,.pdf (375,71KB)
DOCX424. w spr. wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Woj. Op. o zniesienie urzędowej nazwy przysiółka Zwiastowice.docx (11,05KB)
PDF423. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania.pdf (170,98KB)
DOCX423. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania.docx (10,24KB)
DOCX422. w spr. wyboru metody ustalenia opł. za gos. odp. kom. oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, oraz za pojemnik dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.docx (11,33KB)
PDF422. w spr. wyboru metody ustalenia opł. za gos. odp. kom. oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, oraz za pojemnik dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.pdf (182,50KB)
UWAGA: PDFUchwała RIO nr 35.71.2021.pdf (1,48MB)
PDF421 w spr.zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (168,02KB)
DOCX421. w spr.zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.docx (10,09KB)
DOCX420. zmieniająca uchwałę w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek.docx (13,71KB)
PDF420. zmieniająca uchwałę w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek.pdf (1,09MB)
UWAGA: PDFUchwała RIO nr 35.72.2021.pdf (1,86MB)
DOCX419. w spr. uchwalenia Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.docx (19,97KB)
PDF419. w spr. uchwalenia Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf (308,59KB)
DOCX418. w spr. obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.docx (10,78KB)
PDF418. w spr. obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.pdf (166,21KB)
UWAGA:PDFUchwała RIO nr 35.70.2021.pdf (1,02MB)
DOCX417. w spr. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.docx (13,39KB)
PDF417. w spr. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (180,66KB)
DOCX416. zmieniająca uchwałę w spr. zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek.docx (11,25KB)
PDF416. zmieniająca uchwałę w spr. zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek.pdf (171,16KB)

XLVIII  Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej z dnia 19 listopada 2021 r.
Imienny wykaz głosowań radnych: DOCXWykaz głosowań sesji.docx (12,75KB) PDFwykaz głosowań sesji.pdf (22,18KB)

 PDF415. w spr. wyrażenia sprzeciwu wobec planów przekształcenia bądź likwidacji ZOL-u w Głogówku.pdf (238,99KB)
DOCX415. w spr. wyrażenia sprzeciwu wobec planów przekształcenia bądź likwidacji ZOL-u w Głogówku.docx (13,36KB)
 

XLVII  Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 października 2021 r.
Imienny wykaz głosowań radnych: DOCXWykaz głosowań sesji.docx (14,96KB) PDFWykaz głosowań sesji.pdf (33,65KB)

DOCX414. w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną.docx (10,93KB)
PDF414. w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną.pdf (124,89KB)
PDF413. w spr. zm. uchwały nr XXVII.266.2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 lipca 2020r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior w Głogówku.pdf (209,90KB)
DOCX413. w spr. zm. uchwały nr XXVII.266.2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 lipca 2020r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior w Głogówku.docx (13,22KB)
DOCX412. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego.docx (10,21KB)
PDF412. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego.pdf (123,13KB)
PDF411. w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogówek na lata 2021-2035.pdf (4,04MB)
DOCX410. w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.docx (22,36KB)
PDF410. w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.pdf (404,99KB)
 

XLVI  Sesja Rady Miejskiej z dnia 1 października 2021 r.
Imienny wykaz głosowań radnych: DOCXWykaz głosowań sesji.docx (13,87KB) PDFWykaz głosowań sesji.pdf (107,70KB)
PDF409. w spr. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu.pdf (242,53KB)
DOCX409. w spr. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu.docx (21,66KB)
UWAGA: PDFRozstrzygnięcie Nadzorcze dot. uchwały nr XLVI.409.2021.pdf (1,34MB)
DOCX408. w spr. wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zniesienie urzędowej nazwy przysiółka Zwiastowice.docx (10,70KB)
PDF408. w spr. wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zniesienie urzędowej nazwy przysiółka Zwiastowice.pdf (273,35KB)
UWAGA: PDFRozstrzygnięcie Nadzorcze dot. uchwały nr XLVI.408.2021.pdf (1,25MB)
PDF407. w spr. przyznania tytułu „Zasłużeni dla Gminy Głogówek”.pdf (1,04MB)
DOCX407. w spr. przyznania tytułu „Zasłużeni dla Gminy Głogówek”.docx (10,71KB)
PDF406. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2021-2035.pdf (767,70KB)
PDF405. w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.pdf (333,15KB)
DOCX405. w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.docx (18,57KB)

XLV  Sesja Rady Miejskiej z dnia 10 września 2021 r.
Imienny wykaz głosowań radnych: PDFXLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU - wykaz głosowań.pdf (48,36KB)

PDF404. zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(7).pdf (122,61KB)
DOCX404. zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(7).docx (9,61KB)
PDF403. zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(6).pdf (123,55KB)
DOCX403. zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(6).docx (9,64KB)
PDF402. zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(5).pdf (122,92KB)
DOCX402. zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(5).docx (9,65KB)
PDF401. zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(4).pdf (123,40KB)
DOCX401. zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(4).docx (9,65KB)
PDF400. zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(3).pdf (123,19KB)
DOCX400. zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(3).docx (9,65KB)
PDF399. zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(2).pdf (122,79KB)
DOCX399. zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(2).docx (10,00KB)
PDF398. zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(1).pdf (123,65KB)
DOCX398. zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(1).docx (10,00KB)
PDF397. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego(9).pdf (121,70KB)
DOCX397. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego(9).docx (9,84KB)
PDF396. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego(8).pdf (120,86KB)
DOCX396. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego(8).docx (9,84KB)
PDF395. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego(7).pdf (120,96KB)
DOCX395. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego(7).docx (9,84KB)
PDF394. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego(6).pdf (120,77KB)
DOCX394. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego(6).docx (9,84KB)
PDF393. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego(5).pdf (120,17KB)
DOCX393. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego(5).docx (9,84KB)
PDF392. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego(4).pdf (121,77KB)
DOCX392. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego(4).docx (9,84KB)
PDF391. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego(3).pdf (120,62KB)
DOCX391. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego(3).docx (9,84KB)
PDF390. zmieniajaca uchwałę w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego(2).pdf (121,21KB)
DOCX390. zmieniajaca uchwałę w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego(2).docx (9,52KB)
PDF389. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego(1).pdf (120,91KB)
DOCX389. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego(1).docx (9,84KB)
PDF388. w spr. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.pdf (4,72MB)
DOCX388. w spr. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.docx (14,65KB)
PDF387. w w spr. wyrażenia opinii dot. podwyż. kap. zakł. Z.K. Głogówek Sp. z o.o. wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład.pdf (124,52KB)
DOCX387. w w spr. wyrażenia opinii dot. podwyż. kap. zakł. Z.K. Głogówek Sp. z o.o. wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład.docx (9,87KB)
PDF386. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2021-2035.pdf (4,07MB)
DOCX385. w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.docx (15,98KB)
PDF385. w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.pdf (246,00KB)

XLIV  Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej z dnia 18 sierpnia 2021 r.
Imienny wykaz głosowań radnych: PDFXLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Głogówku - wykaz głosowań.pdf (31,02KB)

DOCX384.w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego spółki pod firmą SIM Opolskie Południe Spółka z ograniczo.docx (9,74KB)
PDF384. w spr. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego spółki pod firmą SIM Opolskie Południe Spółka zoo.pdf (123,07KB)
DOCX383. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Głogówek na rok szkolny 20212022.docx (9,63KB)
PDF383. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Głogówek na rok szkolny 20212022.pdf (120,65KB)
DOCX382. w spr. uchylenia uchwały Nr XLII.372.2021 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie poręczenia kredytu udzielonego Zakładowi Komunalnemu Głogówek.docx (9,84KB)
PDF382. w spr. uchylenia uchwały Nr XLII.372.2021 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie poręczenia kredytu udzielonego Zakładowi Komunalnemu Głogówek.pdf (124,03KB)
DOC381. w spr. wyrażenia opinii dot.podwyższenia kapitału zakładowego ZK Głogówek Spółka z o o, wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład.DOC (9,78KB)
PDF381. w spr. wyrażenia opinii dot.podwyższenia kapitału zakładowego ZK Głogówek Spółka z o o, wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w z.pdf (124,27KB)
PDF380. w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (4,07MB)
DOCX379.w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.docx (20,16KB)
PDF379.w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.pdf (331,85KB)
 

XLIII  Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej z dnia 16 sierpnia 2021 r.

W związku z niestwierdzeniem quorum, uchwał nie podjęto.

XLII  Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 lipca 2021 r.

Imienny wykaz głosowań radnych: PDFXLII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Głogówku - wykaz głosowań (2).pdf (34,13KB)

PDF378. w spr. propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf (10,23MB)
DOCX378. w spr. propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.docx (14,70KB)
PDF377. w spr. wyrazenia opinii dot. podwyzszenia kapitału zakłądowego ZK Głogówek Sp. z o.o, wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian.pdf (127,71KB)
DOCX377. w spr. wyrazenia opinii dot. podwyzszenia kapitału zakłądowego ZK Głogówek Sp. z o.o, wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zami.docx (10,46KB)
PDF376.w spr.wniesienia nieruchomości w formie aportu do spółki „Zakład Komunalny Głogówek Spółka z o.o.pdf (128,88KB)
DOCX376.w spr.wniesienia nieruchomości w formie aportu do spółki „Zakład Komunalny Głogówek Spółka z o.o.docx (10,97KB)
DOCX375.w spr. przyjęcia statutu zwiazku powiatowo-gminnego o nazwie Powiatowo-Gminny Zwiazek Transportu POGRANICZE.docx (39,50KB)
PDF375.w spr. przyjęcia statutu zwiazku powiatowo-gminnego o nazwie Powiatowo-Gminny Zwiazek Transportu POGRANICZE.pdf (411,06KB)
DOCX374. w spr. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.docx (11,28KB)
PDF374. w spr. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.pdf (282,58KB)
DOCX373. w spr. wyrazenia zgody na utworzenie spółki SIM Opolskie Południe Sp. z o.o.docx (10,24KB)
PDF373. w spr. wyrazenia zgody na utworzenie spółki SIM Opolskie Południe Sp. z o.o.pdf (122,71KB)
DOCX372.w spr.poręczenia kredytu udzielonego Zakładowi Komunalnemu Głogówek Spółka z o.o. z siedzibą w Głogówku.docx (10,22KB)
PDF372.w spr.poręczenia kredytu udzielonego Zakładowi Komunalnemu Głogówek Spółka z o.o. z siedzibą w Głogówku.pdf (125,63KB)
PDF371. WPF.pdf (4,07MB)
DOCX370. w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.docx (19,46KB)
PDF370. w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.pdf (350,74KB)
 

XLI  Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2021 r.

Imienny wykaz głosowań radnych: DOCXWykaz głosowań sesji.docx (15,81KB)PDFWykaz głosowań sesji.pdf (122,38KB)

PDF369. w spr. wyrażenia opinii co do ustanowienia zastawu rejestrowego na udziałach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ZKG Spółka z o.o..pdf (169,19KB)
DOCX369. w spr. wyrażenia opinii co do ustanowienia zastawu rejestrowego na udziałach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ZKG Spółka z o.o. ..docx (9,99KB)
DOCX368. w spr. ustalenia wysokości opłat za korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Głogówek.docx (12,05KB)
PDF368. w spr. ustalenia wysokości opłat za korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Głogówek. zipx.pdf (257,98KB)
PDF367. w spr. okr. wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego..pdf (362,52KB)
DOCX367. w spr. okr. wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.docx (11,92KB)
DOCX366. w spr. poboru podatków i opłat w drodze inkasa.docx (12,14KB)
PDF366. w spr. poboru podatków i opłat w drodze inkasa.pdf (203,45KB)
PDF365. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035.pdf (4,07MB)
PDF364. w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.pdf (489,42KB)
DOCX364. w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.docx (16,64KB)

XL Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej z dnia 11 czerwca 2021 r.
Imienny wykaz głosowań radnych:DOCXWykaz głosowań sesji XL.docx (15,89KB) PDFWykaz głosowań sesji XL.pdf (68,48KB)

PDF363. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2021-2035.pdf (4,06MB)
PDF362.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.pdf (409,03KB)
DOCX362.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.docx (15,50KB)
PDF361.zmieniajaca w spr. zwolnienia z cześci opłąty za gosp.odp.kom.właścicieli kompostujacych biopodpady w kompostowniku przydomowym.pdf (173,74KB)
DOCX361. zmieniająca w spr. zwolnienia z cześci opłąty za gosp.odp.kom.właścicieli kompostujacych biopodpady w kompostowniku przydomowym.docx (10,14KB)
PDF360. zm. uchwałę w spr.wyboru metody ustalania opłaty za gosp. odp. kom. oraz ustalenia stawki tej opłaty.Kopia.pdf (185,54KB)
DOCX360.zm. uchwałę w spr.wyboru metody ustalania opłaty za gosp. odp. kom. oraz ustalenia stawki tej opłaty.docx (10,40KB)

XXXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2021 r.
Imienny wykaz głosowań radnych: DOCXWykaz głosowań sesji XXXIX.docx (14,92KB) PDFWykaz głosowań sesji XXXIX.pdf (65,33KB)

PDF359. w sprawie zmiany wieloletniej propgnozy finansowej Gminy głogówek na lata 2021-2035.pdf (4,06MB)
PDF358. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.pdf (886,85KB)
DOCX358. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.docx (23,72KB)
 

XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2021 r.
Imienny wykaz głosowań radnych: DOCXWykaz głosowań sesji XXXVIII.docx (17,78KB) PDFWykaz głosowań sesji XXXVIII.pdf (83,13KB)

PDF357.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głogówek wraz z przysiółkiem Głogowiec.pdf (3,58MB)
DOCX357.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głogówek wraz z przysiółkiem Głogowiec.docx (11,03KB)
PDF356.w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.pdf (152,77KB)
DOCX356.w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.docx (9,66KB)
PDF355. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020.pdf (2,22MB)
DOCX355. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020.docx (10,78KB)
PDF354.w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głogówek.pdf (251,72KB)
DOCX354.w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głogówek.docx (19,26KB)
DOCX353.w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 r..docx (10,81KB)
PDF353. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 r..pdf (291,57KB)
PDF352.Zalacznik1.pdf (186,79KB)
PDF352.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2035.pdf (345,19KB)
DOCX352.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021- 2023.docx (10,67KB)
PDF351.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.pdf (156,67KB)
DOCX351.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.docx (9,85KB)
DOCX350.w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kazimierz na lata 2021- 2030”.docx (10,66KB)
PDF350. sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kazimierz na lata 2021- 2030”.pdf (3,20MB)
DOCX349.w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.docx (11,96KB)
PDF349.w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.pdf (190,38KB)
DOCX348.w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głogówek.docx (18,66KB)
PDF348.w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głogówek.pdf (666,04KB)
DOCX347. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Głogówka.docx (9,90KB)
PDF347. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Głogówka.pdf (159,98KB)
PDF346.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.pdf (147,12KB)
DOCX346.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.docx (9,53KB)
PDF345. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głogówka wotum zaufania.pdf (134,56KB)
DOCX345. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głogówka wotum zaufania.docx (9,28KB)
 

 

XXXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej z dnia 14 kwiecień 2021 r.
Imienny wykaz głosowań radnych: DOCXwykaz głosowań radnych.docx (13,04KB)
PDF344. Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu w Racławicach Śląskich.pdf (495,36KB)
DOCX344. Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu w Racławicach Śląskich.docx (377,73KB)

XXXV Sesja Rady Miejskiej z dnia 22 marzec 2021 r. 
Imienny wykaz głosowań radnych: DOCXwykaz głosowań z XXXV Sesji.docx (0)     PDFXXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku - wykaz głosowań.pdf (29,16KB)

PDF343. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego ZKG Spółka Z o.o. wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład.pdf (143,08KB)
DOCX343. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego ZKG Spółka Z o.o. wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład.docx (10,13KB)
PDF342. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek dla obszaru położonego w obrębie Winiary.pdf (2,16MB)
DOCX342. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek dla obszaru położonego w obrębie Winiary.docx (32,81KB)
PDF341. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (138,54KB)
DOCX341. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.docx (10,21KB)
PDF340. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII.273.2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego Pogranicze Głubczycko -Prudnickie.pdf (148,01KB)
DOCX340. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII.273.2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego Pogranicze Głubczycko -Prudnickie.docx (10,53KB)
PDF339. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2021 roku.pdf (239,16KB)
DOCX339. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2021 roku.docx (17,55KB)
PDF338. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Głogówek na lata 2021-2035.pdf (4,07MB)
DOCX338. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Głogówek na lata 2021-2035.docx (303,49KB)
PDF337. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.pdf (328,76KB)
DOCX337. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.docx (18,21KB)

XXXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 25 luty 2021 r. 
Imienny wykaz głosowań radnych: DOCXWykaz głosowań XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku.docx (15,49KB) PDFwykaz głosowań sesji.pdf (27,63KB)
PDF336. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf (401,02KB)
DOCX336. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.docx (28,39KB)
PDF335. w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021.pdf (142,66KB)
DOCX335. w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021.docx (10,57KB)
PDF334. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Głogówek.pdf (240,56KB)
DOCX334. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Głogówek.docx (436,86KB)
PDF333. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy.pdf (139,65KB)
PDF332. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwał przez Radę Miejską w Głogówku.pdf (203,01KB)
DOCX332. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwał przez Radę Miejską w Głogówku.docx (12,68KB)
PDF331. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabyktów.pdf (168,78KB)
DOCX331. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabyktów.docx (10,31KB)

XXXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 styczeń 2021 r.
Imienny wykaz głosowań radnych: PDFWykaz głosowań sesji.pdf (71,48KB)
PDF324. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych.pdf (222,75KB)
PDF325. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Miejskiej w Głogówku.pdf (180,32KB)
PDF326. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich oraz innych pomieszczeń stanowiących własność Gminy Głogówek.pdf (212,74KB)
PDF327. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.pdf (327,69KB)
PDF329. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Komunalnego Głogówek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,.pdf (144,57KB)
PDF330. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.pdf (191,22KB)