Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program "LIFE".

Gmina Głogówek przystąpiła do projektu LIFE realizowanego na terenie Województwa Opolskiego w terminie: październik 2020 - wrzesień 2022.

Projekt LIFE koordynowany jest przez Województwo Opolskie, angażuje łącznie 43 współbeneficjentów (w tym Gminę Głogówek) oraz 8 partnerów. Wartość projektu to około 3 mln euro (ok. 13 mln zł), z czego dofinansowanie unijne z Programu LIFE wynosi ok. 7 mln zł, a współfinansowanie z NFOŚiGW wynosi ok. 5 mln zł.

Cel Projektu:

Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego na wszystkich poziomach, w związku z działaniami naprawczymi określonymi w Programie ochrony powietrza (POP), poprzez:

  1. Organizację i wdrożenie jednolitego systemu zarządzania wspierającego wdrożenie Programu Ochrony Powietrza.
  2. Zwiększenie świadomości społecznej w dziedzinie jakości powietrza poprzez zwiększenie zaangażowania samorządów lokalnych, społeczeństwa, organizacji pozarządowych i lokalnych w podejmowaniu działań naprawczych wspierających działania w zakresie Programu Ochrony Powietrza.

 

Szczegółowe cele Projektu:

 

1. Przygotowanie i utrzymanie platformy do współpracy zaangażowanych partnerów.

2. Zwiększenie wydajności, skuteczności i jakości usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie systemu zarządzania Programem Ochrony Powietrza.

3. Poszerzenie dostępnych informacji o jakości powietrza poprzez integrację i rozszerzenie istniejącego systemu monitorowania jakości powietrza o dane pomiarowe, które są zbierane niemal w czasie rzeczywistym konsekwentnie w wielu miejscach.

4. Integracja, rozwój i udostępnianie systemu informacji o środowisku w województwie opolskim.

5. Zwiększenie zaangażowania organizacji publicznych, pozarządowych i lokalnych w realizację zadań naprawczych wynikających z POP poprzez wdrażanie działań informacyjnych i edukacyjnych.

6. Poprawa monitorowania statusu wdrożenia POP i kontroli jego zgodności z wypełnianiem zadań wymaganych przez POP.

 

W ramach realizacji Projektu „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza  

w województwa opolskiego”  w Urzędzie Gminy Głogówek oraz w pozostałych gminach biorących udział w realizacji przedsięwzięcia, zostaną zatrudnieni Gminni Koordynatorzy Programu Ochrony Powietrza, którzy nabędą odpowiednią wiedzę i umiejętności, by móc skutecznie doradzać mieszańcom w zakresie termomodernizacji  i ograniczenia emisji poprzez likwidację nie ekologicznych systemów ogrzewania oraz celu przygotowania Gminnego Programu Ochrony Powietrza (GPOP). Gminni Koordynatorzy będą także prowadzić edukację ekologiczną w zakresie problematyki jakości powietrza w celu podniesienia świadomości mieszkańców w zakresie ich wpływu na jakość powietrza, znaczenia jakości powietrza dla jakości życia, dostępnych rozwiązań wspierających działania naprawcze. Dodatkowo w ramach Projektu organizowane będą dla mieszkańców spotkania szkoleniowe oraz powstanie narzędzie informatyczne do obsługi sprawozdawczości z realizacji Programu Ochrony Powietrza.

1. Zarządzenie nr MKOŚ.0050.193.2021 z dnia 13.12.2021 roku wraz z załącznikami:

PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.193.2021 z dnia 13.12.2021 roku wraz z załącznikami..pdf (3,41MB)