Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022 r.

PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. IZP.6733.6.2022.RSC z 12.12.2022 roku.pdf (365,54KB)

DOCXInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – zarurowanie odcinka rowu przydrożnego kolektorami deszczowymi w Nowych Kotkowicach.docx (40,90KB)
PDFInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – zarurowanie odcinka rowu przydrożnego kolektorami deszczowymi w Nowych Kotkowicach.pdf (531,55KB)
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Szonów.pdf (159,85KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. przebudowa - modernizacja sieci niskiego napięcia wraz ze zmianą jej przebiegu w miejscowości Ciesznów.pdf (274,01KB)
PDFInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę rowu melioracyjnego nr R-Rd-20, poprzez jego zarurowanie na odcinku 85,5m w Błażejowicach Dolnych.pdf (84,49KB)
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie-modernizacji sieci elektroenergetycznej niskiego nN napięcia w Ciesznowie..pdf (281,38KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. montażu dwóch masztów flagowych na potrzeby OSP Racławice Śląskie.pdf (355,22KB)
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na montażu dwóch masztów flagowych przy OSP w Racławicach Śląskich.pdf (88,02KB)
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na montażu dwóch masztów flagowych przy OSP w Racławicach Śląskich - podpisany skan.pdf (428,16KB)
PDFInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego w zakresie wykonania przepustu pod projektowanym zjazdem publicznym z drogi wojewódzkiej.pdf (88,07KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-zabudowa rowu drogi gminnej w Nowych Kotkowicach.pdf (372,17KB)
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Szonów.pdf (163,78KB)
PDFInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego tj. budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Mochowie.pdf (92,01KB)
PDFObwieszczenie o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzji znak GL.ZUZ.3.4210.100.2021.KS, z dnia 24.03.2022 r. udzielającej pozwoleń wodnoprawnych.pdf (262,97KB)
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnopawnych GL.ZUZ.3.4210.100.2021.KS.pdf (529,74KB)
PDFpodpisane obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnopawnych GL.ZUZ.3.4210.100.2021.KS.pdf (844,91KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 21.02.2022 o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji iwestycji celu publicznego.pdf (409,43KB)
PDFIN.I.746.51.2021 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanej decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym w Racłacicach Śląskich.pdf (100,26KB)
PDFInformacja o wszczęciu postępowania sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Szonów.pdf (640,85KB)
DOCXInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie urządzeń kanalizacyjnych powstających w związku z działalnością myjni samochodowej w Rzepczu.docx (40,41KB)
PDFInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie urządzeń kanalizacyjnych powstających w związku z działalnością myjni samochodowej w Rzepczu.pdf (294,95KB)
PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu kolejowego ścieków technologicznych pochodzących z płukania filtrów ze Stacji Uzdatniania Wody w Racławicach Śląskich.pdf (479,69KB)
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.pdf (373,31KB)