Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania farma wiatrowa Grodzisko.pdf (151,79KB)
PDFZawiadomienie stron o wszczęciu postępowania farma wiatrowa Ucieszków.pdf (146,66KB)
 

PDFZawiadomienie o kolejnych etapach postępowania w sprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Farma wiatrowa Laskowice.pdf (107,14KB)
PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Farma wiatrowa Laskowice.pdf (139,45KB)
PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Farma wiatrowa Rostkowice.pdf (139,72KB)
PDFZawiadomienie o kolejnych etapach postępowania w sprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Farma wiatrowa Rostkowice.pdf (107,25KB)
 

PDFobwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (359,21KB)
 

PDFObwieszczenie przed wydaniem decyzji.pdf (522,71KB)
 

PDFobwieszczenie o przesłaniu uzupełnienia.pdf (454,38KB)
 

PDFZawiadomienie nr DOŚ-RPŚ.7222.55.2022MSu o mozliwości zapoznania się z treścią decyzji dla instalacji do chowu bojlerów kurzych w liczbie 355 500 stanowisk.pdf (219,76KB)
 

PDF2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania. WOOŚ.420.3.1.2023.BB.2 Opole dnia 13 kwietnia 2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu. Jednostka wytworcza Lubrza.pdf (130,46KB)
 

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania. MKOŚ.6220.2.1.2023.KM z 04.04.2023 r.pdf (495,47KB)
DOCXObwieszczenie o wszczęciu postępowania. MKOŚ.6220.2.1.2023.KM z 04.04.2023 r.docx (32,05KB)
 

PDFOBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPWANIA.pdf (537,91KB)

PDFWEZWANIE na 2 część ROZPRAWY. WIB.MR.4002-3-1-20. Prudnik 11.01.2023 r. Dot. WYTWÓRNI MAS BITUNICZNYCH W RZEPCZACH.pdf (6,68MB)

PDFOBWIESZCZENIE PUBLICZNE POWIATOWEGO INEPKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO WIB.MR.4002-3-1-20 Z DNIA 16.12.2022 R. Dot. rozprawy administracyjnej ws. instalacji wytwarzania masy bitumicznej.pdf (547,34KB)
 

PDFZawiadomienie RDOŚ o wszczęciu postępowania Budowa elektrowni wiatrowych Rostkowice w Gminie Biała wraz z infrastr. towarzyszącą, skł. się max. z budowy 5 turbin o mocy nieprzekr. 11,75 MW.pdf (135,51KB)
PDFobwieszczenie Zarząd Wojewódzctwa Opolskiego.pdf (282,02KB)
PDFZawiadomienie Marszałka Województwa Opolskiego o wszzczęciu postępowanie o udzielnie pozwolenia zintegrowanegodo instalacji chowu drobiu o liczbie stanowisk 90 000 szt., zlokalizowanej w Głogówku przy ul. Zbożo.pdf (318,09KB)
PDFZawiadomienie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich o wszczęciu post.adm. w spr.przeniesienia decyzji wodnoprawnego na pobór wód podziemnych.pdf (415,07KB)
PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Głogówka o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.pdf (388,75KB)
PDFzawiadomienie o wypowiedzeniu się co do zebranego materiału dowodowego.pdf (374,58KB)
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania MKOŚ.6220.2.3.2020.EU z dnia 21.08.2020 roku. Dot. zbierania destruktu asfaltowego wytwarzanego podczas remontu i przebudowy dróg..pdf (528,10KB)
PDFzawiadomienie o wydanych opiniach.pdf (323,53KB)
PDFObwieszczenie o zawieszeniu postępowania.pdf (336,80KB)
PDFObwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.pdf (331,15KB)

PDFObwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w spr. sporządzenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego i rozpoczęciu konsultacji społecznych..pdf (505,75KB)
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku.pdf (534,33KB)
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami towarzyszącymi zlokalizowanymi w miejscowości Rzepcze gm. Głogówek.pdf (513,06KB)
PDFobwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 14.10.2019 r. dla sprawy nr MKOŚ.6220.2.6.2019.pdf (637,56KB)
PDFOBWIESZCZENIE BURMISTRZA NLROŚ.6220.1.2019 Z DNIA 25.01.2019 ROKU..pdf (396,75KB)
PDFzawiadomienie RDOŚ o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kierpień z 11.10.2019 r..pdf (90,35KB)
PDFRaport OBWIESZCZENIE.pdf (424,41KB)

PDFobwieszczenie o uzupełnieniu raportu.pdf (436,04KB)

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania p.n Zbieranie destruktuasfaltowego wytwarzanego podczas remontu i przebudowy dróg.pdf (471,96KB)