Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Głogóweckie becikowe

Miejsce załatwienia:

Wydział Promocji i Rozwoju  (parter, pokój nr 3)                                                                          

Głogóweckie becikowe to jednorazowa zapomoga w kwocie 300,00 zł z tytułu urodzenia się dziecka wypacana ze środków własnych Gminy Głogówek.  

Wyprawka przysługuje:

  1. niezależnie od dochodów uzyskanych przez osoby ubiegające się o zapomogę,
  2. osobom zamieszkującym wraz z dzieckiem na terenie Gminy Głogówek, co najmniej rok przed urodzeniem dziecka i zamieszkującym w Gminie Głogówek nadal w chwili składania wniosku.

Termin złożenia wniosku: 

do 2 miesięcy, licząc od dnia narodzin dziecka.

Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 Zapomoga nie przysługuje:

  1. w razie umieszczenia dziecka w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
  2. jeżeli rodzice lub jedno z rodziców uzyskało lub opiekun prawny/faktyczny ubiegają się lub otrzymali w innej gminie wyprawkę z tytułu urodzenia dziecka przyznaną na podstawie uchwały wydanej w oparciu o art. 22 a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
  3.  jeżeli dziecko zostało porzucone lub oddane do adopcji, albo z jakichkolwiek przyczyn nie pozostaje pod stała pieczą żadnego z rodziców, opiekunów.

Odmowa przyznania wyprawki następuje w drodze decyzji administracyjnej

Opłata skarbowaNie podlega opłacie skarbowej.

Opłaty administracyjne: Nie podlega opłacie administracyjnej

 

Podstawa Prawna:

  1. UCHWAŁA NR XXXI/291/2020 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyznania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Głogówek jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „Głogóweckie becikowe”
  2. UCHWAŁA NR LIII/462/2022 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 25 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Głogówek jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „Głogóweckie becikowe”

Dokumenty do pobrania:

PDFOswiadczenieBecikowe.pdf (85,85KB)
PDFWniosekBecikowe.pdf (120,90KB)
DOCXOŚWIADCZENIE.docx (13,94KB)