Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia o komunalizacji z dnia 12.09.2022 roku.

MKOŚ.6825.5.2020.WW

Komunalizacja działek nr 336/37 i 335/35 obie mapa 4 obręb Biedrzychowice, położonych w Biedrzychowicach.

PDFUCHWAŁA NR XVI-161-2019 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU Z DNIA 31 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości podlegających komunalizacji na rzecz Gminy Głogówek..pdf (290,76KB)
PDFKarta nr 1-2022 INWENTARYZACYJNA NIERUCHOMOŚCI. MKOŚ.6825.5.2020.WW. DOT. DZIAŁEK NR 336-37 i 335-35 OBIE MAPA 4 OBRĘB BIEDRZYCHOWICE O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 0.0090 ha STANOWIĄCYCH GRUNTY POD ROWAMI i TERENY RÓŻNE..pdf (349,41KB)

PDFProtokół inwentaryzacyjny nr 1/2022 z dnia 12.09.2022 roku do sprawy MKOŚ.6825.5.2020.WW..pdf (308,09KB)
PDFOgłoszenie Burmistrza Głogówka MKOŚ.6825.5.2020.WW z 12.09.2022 roku. Dot. komunalizacji działek położonych w Biedrzychowicach..pdf (268,56KB)
 

MKOŚ.6825.5.2021.WW

Komunalizacja działki nr 1214 mapa 5 obręb Wielkie Oracze, położonej w Głogówku.

PDFUCHWAŁA NR XVI-161-2019 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU Z DNIA 31 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości podlegających komunalizacji na rzecz Gminy Głogówek..pdf (290,76KB)
PDFKarta nr 1-2022 INWENTARYZACYJNA NIERUCHOMOŚCI. MKOŚ.6825.5.2021.WW. DOT. DZIAŁKI NR 1214 MAPA 5 OBRĘB WIELKIE ORACZE O POW. 0.0163 ha STANOWIĄCEJ DROGĘ..pdf (323,76KB)

PDFProtokół inwentaryzacyjny nr 1/2022 z dnia 12.09.2022 roku do sprawy MKOŚ.6825.5.2021.WW..pdf (285,41KB)
PDFOgłoszenie Burmistrza Głogówka MKOŚ.6825.5.2021.WW z 12.09.2022 roku. Dot. komunalizacji działki położonej w Głogówku..pdf (261,88KB)