Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015

PDF75. w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok.pdf (3,77MB)
PDF76. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2015 - 2018.pdf (5,22MB)
PDF77. w spr. zmiany uchwały w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2016 rok.pdf (301,16KB) 
PDF78. w spr. określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości.pdf (2,01MB)

PDF79. w spr. określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem rolnym.pdf (2,65MB)
PDF80. w spr. określenia wzorów formularzy dotyczacych podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem leśnym.pdf (2,12MB)
PDF81. w spr. uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 dla Gminy Głogówek.pdf (2,05MB)
PDF82. w spr. zmiany Statutu Sołectwa Błażejowice Dolne.pdf (1,97MB)
PDF83. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Biedrzychowice.pdf (241,84KB)
PDF84. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Chudoba.pdf (236,35KB)
PDF85. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Ciesznów.pdf (238,31KB)
PDF86. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Dzierżysławice.pdf (240,89KB)
PDF87. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Głogówek- Głogowiec.pdf (242,45KB)
PDF88. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Głogówek-Oracze.pdf (95,94KB) 
PDF89. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Głogówek-Winiary.pdf (242,71KB)
PDF90. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Góreczno.pdf (220,41KB)
PDF91. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Kazimierz.pdf (240,90KB)
PDF92. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Kierpień.pdf (240,23KB)
PDF93. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Leśnik.pdf (238,10KB)
PDF94. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Mionów.pdf (221,92KB)
PDF95. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Mochów.pdf (239,43KB)
PDF96.zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Nowe Kotkowice.pdf (241,53KB)
PDF97. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Racławice Śląskie.pdf (243,93KB)
PDF98. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Rzepcze.pdf (239,24KB)
PDF99. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu SołectwaStare Kotkowice.pdf (242,73KB)
PDF100. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Szonów.pdf (238,68KB)
PDF101. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Tomice.pdf (240,57KB)
PDF102. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Twardawa.pdf (240,73KB)
PDF103. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Wierzch.pdf (221,17KB)
PDF104. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Wróblin.pdf (221,61KB)
PDF105. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Zawada.pdf (238,84KB)
PDF106. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Zwiastowice.pdf (239,67KB)
PDF107. w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek będących już wcześniej przedmiotem dzierżawy na okres trzech lat.pdf (242,21KB)