Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

rok 2024

rok 2024

STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W 2024 ROKU

 

  1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

UCHWAŁA NR LXXIX/667/2023 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

PDFUchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (220,01KB)
 

  1. PODATEK ROLNY

Stawka podatku rolnego w 2024 r. wynosi:

- 199,325 zł/ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych,

- 398,65 zł/ha fizyczny gruntów pozostałych, niestanowiących gospodarstwa rolnego.

* Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022 r. wyniósł 5 549 zł.

PDFUchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Głogówek na 2024 rok.pdf (204,81KB)
 

  1. PODATEK LEŚNY

Stawka podatku leśnego w 2024 r. wynosi:

- stawka podstawowa – 72,0346 zł/ha fizyczny.

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.

PDFKomunikat w sprawie średniej ceny drewna.pdf (150,45KB)
 

  1. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

UCHWAŁA NR LXIV/557/2022 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych

PDFUchwała w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych.pdf (289,36KB)
 

  1. OPŁATA TARGOWA

UCHWAŁA NR LXXIII/623/2023 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia i ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Głogówek

PDFUchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia i ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.pdf (209,68KB)